Jste zde

Adaptační pobyt žáků 6. třídy ve Strážném

Žáci "nové" šesté třídy začali svoje soužití ve společné třídě adaptačním pobytem ve Strážném nad Vrchlabím, kde se od středy 2.9. do pátku 4.9. vzájemně seznamovali a poznávali.
Adaptační kurz je pořádán proto, aby se hravou a zábavnou formou stmelil nový kolektiv žáků, kteří přicházejí z prvních stupňů dvou různých škol. Program slouží k vzájemnému poznávání spolužáků i seznámení s novým třídním učitelem. Je snadnější a příjemnější poznat nové kamarády při hře v přírodě, než se s nimi seznamovat v lavicích. Při přechodu na druhý stupeň jsou navíc na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se s organizačními změnami a pravidly na 2. stupni seznámit a tento přechod snadněji zvládnout.
Program byl i letos oživen přírodovědnou vycházkou do okolí, při které nám zaměstnanec KRNAP, ing. Dan Bílek, ukázal mnoho rostlin, živočichů a vysvětlil řadu jevů, se kterými se můžeme v Krkonoších setkat ( dřevokazné houby, kůrovec, chráněné orchideje, štola do lomu na mramor atd. ).
Čtvrteční večer nám pak již tradičně zpestřil příjezd bývalých třídních učitelů obou škol. Děti se s nimi podělily o nové zážitky a dojmy z nových spolužáků. Společně jsme opekli buřty a u ohýnku zavzpomínali na prázdniny.
Dle reakcí žáků se adaptační kurz vydařil, děti se zapojovaly do různých aktivit, hrály společné hry, diskutovaly o pravidlech v budoucí společné třídě. Přeji všem žákům, ať se jim v nové třídě líbí : )

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1