Jste zde

Aktuální informace o omezení provozu škol a školských zařízení

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se přerušuje s účinností od 14. 10. 2020 prezenční výuka prvního a druhého stupně základních škol a provoz školních družin.

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná.

Ve dnech 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a ve dnech 29. října a 30. října 2020 podzimní prázdniny, takže výuka od 26. do 30. října nebude probíhat vůbec.

Školní jídelna bude v průběhu distanční výuky v provozu, dle informace MŠMT mají žáci v průběhu distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Všichni žáci budou mít obědy odhlášeny. Pokud chtějí odebírat oběd i v průběhu distanční výuky, je třeba si obědy přihlásit. Oběd lze odebrat do jídlonosičů mezi 11 a 13 hodinou.

V případě, že žák nedisponuje žádnými prostředky pro distanční výuku, mohou zákonní zástupci požádat o jejich zapůjčení (do vyčerpání rezerv). IT techniku obdrží rodiče proti podpisu Smlouvy o výpůjčce v kanceláři školy. Termín převzetí lze dohodnou na mailové adrese školy, případně telefonicky.

Zadávání prací během distanční výuky

1. stupeň - pokyny k distanční výuce obdrželi žáci prvního stupně od svých třídních učitelů osobně 13. 10. 2020, - dále bude probíhat přes stránky školy (www.mzslibstat.cz - záložka Domácí úkoly).
2. stupeň - bude probíhat v jednotném prostředí Google učeben dle platného rozvrhu (změny jsou aktuálně uváděny na stránkách školy). Odkaz na zadanou práci nebo komunikaci Meet bude uveden i v systému Bakalář/Domácí úkoly.

Omlouvání neúčasti na distanční výuce

V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve výuce do třech kalendářních dnů. Nesplnění zadaných úkolů v daných termínech či neúčast na on-line výuce je posuzována v třídní knize jako absence.

Ošetřovné

Aktuální informace naleznete na odkaze: https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Mgr. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1