Jste zde

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěla bych Vám sdělit několik důležitých informací k znovuotevření školy:

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit;

- pokud žáci při prvním vstupu do školy (tj. 25. 5. 2020) neodevzdají tiskopisy o potvrzení zájmu a čestná prohlášení a dále pak každý den nebudou mít 2 roušky + sáček, nebudou vpuštěni do školy;

- žáci jsou povinni dodržovat pravidla, která byla zveřejněna na stránkách školy (článek Znovuotevření školy) a ve vývěsce školy před vchodem do budovy dne 4. 5. 2020 - budou o nich první den ještě poučeni třídními učiteli. Pokud by tomu tak nebylo, lze žáka ze vzdělávacích aktivit vyloučit;

- na stránkách školy jsou uvedeny změny v rozvrzích - skladba hodin bude jednotlivé dny odpovídat, ale časové rozložení se může lišit posunem přestávek a nástupů na oběd;

- žáci budou dle doporučení a samozřejmě dle aktuálního počasí trávit víc času venku, přizpůsobte tomu tedy jejich oblečení;

- svačiny (včetně pitného režimu) si každý zajistí individuálně;

- od pondělí 25. 5. 2020 budou obnoveny ranní autobusové spoje;

- pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude ho škola izolovat a bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka ze školy okamžitě vyzvedl.

Prosím všechny o respektování daných opatření, abychom zajistili bezpečné fungování provozu školy.
Předem děkuji za Vaši spolupráci, Jana Marková

Dnes je

5. 8. 2020, 09:41

Svátek má Kristian

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1