Jste zde

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 17. května 2021 se na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 10. 5. 2021 (viz. odkaz) obnovuje provoz školy v běžném rozsahu. Výuka všech tříd bude probíhat dle stálého rozvrhu v plném rozsahu (včetně odpoledního vyučování). Výuka tělesné výchovy bude zajišťována pouze ve venkovních prostorech, k drobným úpravám dojde v rámci výuky hudební výchovy. Zájmové kroužky nebudou do konce tohoto školního roku obnoveny.

Testování bude probíhat jednou týdně vždy v pondělí před zahájením vyučování (v případě nepřítomnosti žáka hned po příchodu do školy). Vyzýváme proto žáky, aby se k testování dostavili do školy již v 7.45 hodin.

I nadále musí zaměstnanci a třetí osoby ve všech prostorách používat respirátory FFP2, žáci musí používat chirurgickou roušku.

Školní stravování
- všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, mají automaticky přihlášený oběd. Pokud se nechtějí stravovat, oznámí tuto skutečnost obvyklým způsobem vedoucí školní jídelny.

Školní družina
- bude probíhat v plném rozsahu bez povinnosti zachovávat homogenní skupiny.

Odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0448.pdf

Mgr. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1