Jste zde

Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně

Od 8. června 2020 nabízíme možnost vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně. Bude se jednat o konzultace k jednotlivým předmětům či třídnické hodiny. Účast žáků bude dobrovolná a nebude se jednat o každodenní provoz - počítáme s četností 1-2x týdně. Žádám tedy rodiče, aby potvrdili zájem o tyto aktivity třídnímu učiteli vyplněním dotazníku, který bude zaslán prostřednictvím systému Komens. Vzhledem k nutnosti zajištění organizace provozu školy, prosím, o co nejrychlejší odpověď. S pozdravem, Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1