Jste zde

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

Zasílám informaci k avizovanému testování žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami na SŠ (jednotnou i školní).

K testování se dostavte ve čtvrtek 29. 4. 2021 v 9 hodin.

Následně Vám bude vydáno potvrzení. Toto potvrzení může nahradit:
1) doklad laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 (ne starší 90 dní od prvního pozitivního testu),
2) doklad poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR či POC antigenního testu,
3) certifikát o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 (více než 14 dní po 2. dávce).

S pozdravem,
Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1