Jste zde

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY PLATNÉ 12. - 23. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat, jak se krizová opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 na období od 12. do 23. 10. 2020 konkrétně projeví ve výuce na naší škole.

Výuka na 1. stupni pokračuje dál pouze se zamezením zpěvu při hudební výchově a povinností nosit roušky ve společných prostorách budovy školy, samozřejmě za dodržování nastavených protiepidemiologických opatření.

Provoz školní družiny pokračuje též dál beze změn režimu. Ve školní jídelně bude počet sedících u stolu omezen na čtyři žáky, ostatní opatření zůstávají. Žáci, kteří budou absolvovat distanční výuku, budou mít obědy automaticky odhlášeny. Oběd si mohou po předchozím objednání vyzvednout do jídlonosiče za běžnou cenu v čase od 11:00 do 11:30 hodin ve školní jídelně.

Změny však významně zasáhnou výuku na 2. stupni. V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat třídy 6., 8.A a 8.B. Třídy 7. a 9. se budou vzdělávat distančně (doma). V dalším týdnu, tj. od 19. do 23. 10. 2020 se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat třídy 7. a 9., distančně (doma) pak třídy 6., 8.A a 8.B.

Distanční výuka bude v tomto období probíhat dle rozvrhu, kromě výchovy tělesné a hudební. Proto je potřeba neustále sledovat stránky školy a systém Komens v Bakalářích, kde budou uváděny aktuální informace a případné změny ve výuce.

Pro komunikaci bude především využíván systém Komens v Bakalářích, pro zadávání úkolů Google učebny, které budou zavedeny pro každý předmět.

Stejná pravidla pro omlouvání žáků v případě nemoci platí pro prezenční i distanční výuku, tedy do tří dnů od započetí absence.

Distanční výuka je pro žáky povinná, proto se neodevzdání úkolu ve stanoveném termínu započítává jako absence.

Prosím, komunikujte s námi! V případě jakékoliv komplikace kontaktujte třídního učitele (v pracovní době 8 – 16 hodin), Váš problém budeme okamžitě řešit. Samozřejmě nabízíme i možnost konzultací.

Pedagogické intervence a aktivity ze šablon (doučování a kluby)pokračují dle domluvy s vedoucím.

Poslední informace se týká změny organizace školního roku 2020/2021. Ministr školství vyhlásil na dny 26. a 27. 10. 2020 dny volna. Žáci budou tedy doma od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020. V těchto dnech nebude probíhat výuka prezenční ani distanční.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Mgr. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1