Jste zde

Nejnovější informace pro žáky i zákonné zástupce


Pro žáky:
- ještě jednou připomínám, že nejsou prázdniny - odevzdávejte zadané úkoly vyučujícím v termínech
- v případě problémů kontaktujte vyučujícího, který úkol zadal
- pracujte průběžně, ale také odpočívejte, jezte hodně vitamínů a nezapomeňte se taky protáhnout :)
1. stupeň:
- sledujte stránky školy
- systém zadávání domácí práce zůstává stejný (na stránkách školy v sekci Domácí úkoly)
- žáci s SVP se mohou též obracet na asistentky pedagoga - M. Jandovou a A. Šimůnkovou, které Vám též rády pomohou
2. stupeň:
- sledujte stránky školy, Bakaláře, popř. Google Classroom


Pro rodiče:
Ošetřovné
- doba jeho výplaty se prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení
- nově se vyplácí při péči o dítě, kterému ještě nebylo 13 let v okamžiku, kdy o něj rodič (nebo jiná nemocensky pojištěná osoba, pokud uplatňuje nárok na dávku) začal v individuálním případě pečovat. Pokud následně v průběhu péče dítě dosáhne věku 13 let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby.
- bude se poskytovat za kalendářní měsíc - dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ve které dny péči poskytoval. Pokud má zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonával práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.
- zůstává možnost vystřídat se v péči
- nově může čerpat finanční příspěvek i OSVČ. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.
- i nadále budou žádosti o ošetřovné vydávány na požádání (telefon, e-mail, Komens) a zasílány elektronicky na Vámi udaný e-mail

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a snahu pomoci svým dětem s domácí přípravou. Rodiče by však měli pouze dohlédnout na to, že se jejich dítě snaží vyřešit zadaný úkol a pokud si s ním neví rady, nechť se obrátí na vyučujícího, který daný úkol zadal. Rádi Vám pomůžeme, jsme tu pro Vás!

Pokud jste zaznamenali, že Vaše dítě cítí obavy či strach z koronaviru a nevíte, jak to dítěti vysvětlit, připojuji letáček vytvořený odborníky (i s návodem).

Ještě jednou děkuji za spolupráci a přemíru trpělivosti. Přeji všem, aby toto těžké období ve zdraví přestáli a abychom se mohli brzo vrátit do běžného života. S pozdravem, Jana Marková

Dnes je

4. 4. 2020, 22:59

Svátek má Ivana

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1