Jste zde

NOVÉ ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ - ČTĚTE!!!

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 17.9.2020 je od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol - nově tedy i v učebách (s výjimkami uvedenými níže). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv) a při konzumaci obědů ve školní jídelně.
Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol se vztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

Doporučujeme, aby žáci měli s sebou do školy nejméně dvě roušky + sáček.
Promluvte si, prosím, s dětmi o povinnosti dodržovat toto opatření, jde o ochranu zdraví spolužáků i pedagogů a o udržení běžného provozu školy.
Dále bych chtěla apelovat na rodiče, aby neposílali do školy žáky s příznaky respiračních onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, ...). Budeme tyto projevy důsledně sledovat a obratem budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy.
Prosím, buďme k sobě ohleduplní.
Mgr. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1