Jste zde

Od 18. listopadu 2020 povolen návrat žáků 1. a 2. ročníků ZŠ k prezenční výuce

Na základě oficiálního oznámení MŠMT bude od středy 18.listopadu 2020 obnovena řádná prezenční výuka žáků 1. a 2.ročníku.

Stále platí, že do školy mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků respiračních onemocnění! Při zjištění příznaků je žák okamžitě izolován a rodič je povinen žáka bezodkladně vyzvednout.

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu, podle něhož probíhala výuka před uzavřením škol. V rámci opatření MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Je však doporučen pobyt žáků na čerstvém vzduchu, proto žádáme rodiče, aby své děti v případě příznivého počasí na tuto variantu připravili.

Pro zajištění homogenity skupin bude odlišně organizován příchod do školy. Žáci 1. ročníku budou čekat před hlavním vchodem a třídní učitelka je odvede v 7:50 hodin do šaten a poté do třídy, kde proběhne důkladná hygiena rukou. Žáci 2. ročníku budou čekat na dvoře a třídní učitelka je odvede do šaten v 8:00 hodin a poté do třídy, kde proběhne důkladná hygiena rukou. Nechoďte dřív, dodržujte stanovené časy. Výuka žáků 2. ročníku bude o 15 minut posunuta, budou tedy i končit o 15 minut déle, než je běžné.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky. Doporučujeme mít s sebou náhradní roušku uloženou v igelitovém sáčku. Vzhledem k doporučení se bude ve třídách častěji větrat, a proto žádáme rodiče o zajištění teplejšího oblečení do třídy (mikina, svetr).

Od středy 18. 11. 2020 bude opět funkční autobusové spojení Svojek - Bělá - Libštát. V provozu bude jedno oddělení ranní školní družiny (pro žáky 2. ročníku) od 6.35 hodin. Odpolední školní družina bude v běžném provozu do 16 hodin pro všechny žáky přihlášené na začátku školního roku. Žáci v odpolední školní družině budou rozděleni do dvou oddělení podle ročníků.

Žáci přihlášení ke školnímu stravování budou automaticky přihlášeni k odběru obědu od středy 18.listopadu 2020. V případě změny - odhlášení je třeba informovat vedoucí školní jídelny (běžným způsobem). Žáci ostatních ročníků, kteří se vyučují distančně, mohou dále odebírat oběd do jídlonosiče.

Výuka v ostatních ročnících bude i nadále pokračovat distančně, jsou však umožněny individuální konzultace po dohodě s vyučujícím. Připomínáme, že distanční výuka (plnění zadaných úkolů a účast na on-line výuce) je povinná a zákonní zástupci žáka zodpovídají za plnění tohoto způsobu povinné školní docházky.

Mgr. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1