Jste zde

Výtvarná exkurze do Národní galerie v Praze

Ve čtvrtek 6. června se 10 žákyň naší školy zúčastnilo výtvarné exkurze do Národní galerie v Praze. Tato exkurze proběhla ve spolupráci a za účasti žáků a studentů MZŠ Stará Paka a SŠGS Nová Paka. Volně tak navázala na tradici výtvarných dílen, které naše školy již několik let spolupořádají.
Po loňské návštěvě Schwarzenberského paláce a expozice barokního umění jsme tentokrát navštívili Klášter sv. Anežky České. Zjistili jsme, kdo byla svatá Anežka, k jakému rodu patřila, proč se stala řeholnicí a jak se žilo za zdmi kláštera. Při prohlídce nejstarší pražské gotické památky se žáci seznámili nejen s osobností zakladatelky kláštera, ale také s principy středověkého stavitelství. Byly jim vysvětleny rozdíly mezi prvky románské a gotické architektury a rozdílné funkce jednotlivých částí kláštera. Součástí programu byla i práce s pracovním listem a na závěr výtvarná aktivita, kdy se žákyně pokoušely v prostorách bývalého skriptoria samy psát gotickou majuskulou.

Pro žákyně byla tato exkurze nejen příležitostí k poznání velkých osobností a událostí našich dějin, ale i k seznámení s vrstevníky z jiné školy či výměně zkušeností se studentkami ze školy střední.

Projekt byl podpořen MAP Semilsko.

Dnes je

9. 7. 2020, 15:57

Svátek má Drahoslava

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1