Jste zde

Změny v provozu školy od 3. 5. 2021 - týká se žáků 1. i 2. stupně!

Od pondělí 3. 5. 2021 se vrací k prezenční výuce (rotačním způsobem) i žáci 2. stupně.

Spolu s 1., 4. a 5. třídou nastoupí 7. a 9. třída - 2., 3., 6., 8.A a 8.B třída se bude učit distančně.

V pondělí 10. 5. 2021 spolu s 2. a 3. třídou nastoupí 6., 8.A a 8.B třída - 1., 4., 5., 7. a 9. třída se bude učit distančně.

Stále platí, že prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků onemocnění COVID-19. Žáci jsou v průběhu dne povinni dodržovat nastavená opatření k zamezení šíření této nemoci. Po celou dobu přítomnosti ve škole (kromě konzumace svačiny a oběda a pitného režimu) používají chirurgickou roušku.

Žáci 1. třídy se shromáždí před vchodem do budovy v 7:45 hodin, žáci 4. třídy v 7:55 hodin na dvoře u kolny, žáci 5. třídy v 8:05 hodin u rampy ŠJ, žáci 7. třídy v 7:50 hodin na dvoře u lampy a žáci 9. třídy v 8:00 hodin v parčíku.

V dalším týdnu se pak shromáždí žáci 2. třídy v 7:50 hodin na dvoře u lampy, žáci 3. třídy v 8:00 hodin na dvoře u kolny, žáci 6. třídy v 7:45 hodin u vchodu do budovy, žáci 8.A třídy v 7:55 hodin u rampy ŠJ a žáci 8.B třídy v 8:05 hodin v parčíku.

Ti, co se nemusí testovat, doloží svoji výjimku (jen poprvé) - SMS zpráva o pozitivitě testu, písemná zpráva lékaře či potvrzení z odběrného místa s negativním výsledkem testu (ne starší 48 hodin). Pak proběhne testování - žáci 1. stupně nově jen v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve čtvrtek. Kdo se v daných termínech neotestoval (nepřítomnost, pozdní příchod), nahlásí se při příchodu v ředitelně. V případě pozitivního testu budeme informovat zákonné zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy a o dalším postupu.

Poté bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Pamatujte na to, že se v učebnách bude často větrat a žáci budou trávit více času venku.

Žáci 7. a 9. ročníku si nezapomenou visací zámky na šatny!

Jelikož bude toto období pro všechny zúčastněné velmi náročné, prosím všechny o dodržování nastavených pravidel a opatření. Buďte dochvilní! V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat, ráda Vám vše vysvětlím. Jana Marková
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1