Městská knihovna v Semilech si na měsíc červen připravila pro žáky vyšších ročníků velmi zajímavou akci, jež se vztahovala k regionálním dějinám a k literatuře. Nejdříve se do nedalekých Semil vydali žáci 9. tříd, o tři dny později absolvovaly stejný program také děti z 8. ročníku. Na začátku se nás ujaly Mgr. Jitka Šedinová, ředitelka místní knihovny, a Mgr. Eva Macková z regionálního oddělení. Žáci byli rozděleni náhodným losováním do dvou skupin, následně se již každá výprava vydala jiným směrem. Během procházky jsme se zastavovali na různých místech, poslechli jsme si zajímavé příběhy o regionálních osobnostech, a to např. o Ivanu Olbrachtovi či Františku Ladislavu Riegerovi. Nebyli opomenuti ani současní spisovatelé, jako jsou Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha, Miládka Burešová či Antonín Jína z Košťálova. Žáci byli aktivně zapojováni, pracovali ve dvojicích a vyhledávali informace na internetu pomocí QR kódů. Nakonec se obě skupiny sešly v knihovně, kde si vzájemně prezentovaly, co se během svého putování dozvěděly. Deváté třídy se vrátily domů vlakem, osmáci do Libštátu vyrazili po svých. Akci se semilskou knihovnou si chválili jak žáci, tak paní učitelky. Ještě jednou velmi pěkně děkujeme za pestrý program, propojení s místy paměti a moderně pojaté úkoly!