záhlaví

Jste zde

O škole

Současnost školy:

Masarykova základní škola Libštát je škola s tradicí sahající až na počátek 30. let minulého století. Ještě v době výstavby roku 1930 obdržela na počest 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka svůj čestný název.
Od 90. let prochází školní budova rozsáhlou vnitřní i vnější přestavbou. Právě probíhá rekonstrukce školního hřiště a plánuje se další úprava okolí školy. Vybavení moderními pomůckami a didaktickou technikou je na odpovídající úrovni.
Jde o školu spádovou pro obce Libštát, Bělá, Tample, Svojek a od II. stupně i pro Košťálov (včetně Kundratic). Žáci I. stupně mohou do naplnění kapacity navštěvovat školní družinu. Nechybí ani vlastní kuchyň, která vaří obědy i pro veřejnost.

Škola dosahovala vždy dobrých výsledků ve výuce, sportu a kulturní činnosti. Učitelé každoročně připravují několik projektových dnů, pořádají se besedy a exkurze, žáci se zapojují do dění v městyse. Stalo se již tradicí, že se kolektiv nově vzniklé 6. třídy vždy na počátku září zúčastní harmonizačního pobytu. Sedmáci absolvují lyžařský výcvikový kurz, osmáci branně-sportovní kurz a žáci 9. třídy píší a obhajují závěrečné práce z vybraných předmětů.

Je pamatováno i na mimoškolní činnost. Podle svého zájmu mohou děti navštěvovat různé kroužky. Se svými připomínkami a náměty se žáci obracejí na žákovský parlament. Několikrát do roka se schází školská rada složená ze zástupců veřejnosti, zastupitelstva a učitelů.

Ve školním roce 2017/18 nastoupilo 149 žáků, i když by jich školní zařízení mohlo pojmout téměř dvojnásobek. Na druhé straně menší počet dětí umožňuje učitelům užší kontakt s nimi, individuální přístup, jakož i možnost lépe řešit případné negativní jevy.

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Jana Marková
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Kateřina Krejčová


Vyučující v jednotlivých třídách:
Učitelé I.stupně 1. třída Mgr. Jana Maťátková
2. a 3. třída Mgr. Milena Hloušková
4. třída Mgr. Lubomír Hlava
5. třída Mgr. Milena Švábová
Učitelé II.stupně 6. třída Mgr. Antonín Šváb
7. třída Mgr. Dita Švihelová
8. třída Mgr. Šárka Svatá
9. třída Mgr. Markéta Pražáková DiS.
Učitelé bez třídnictvíMgr. Marta Cardová
Mgr. Marie Novotná
Bc. Nina Rulfová
Mgr. Martina Vašková
Lenka Mejsnarová
Školní družina Martina Jandová DiS.
Asistentka pedagogaMiloslava Borková
Školní jídelna - vedoucí Martina Ježková
KuchařkyBohuslava Mikulová, Petra Machová, Alena Holubcová
Školník Ing. Martin Šváb
Uklízečky Helena Rubášová a Alena Holubcová

Dnes je

27. 5. 2018, 07:08

Svátek má Valdemar

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1