Jste zde

Historie školství v Libštátě

Historie libštátského školství je mnohem starší než historie nynější Masarykovy základní školy. První zmínku o škole najdeme v lomnické farní kronice, která zmiňuje rok 1692. V té době ovšem neexistovala stálá školní budova ani řádně přezkoušený učitel. Takováto škola vznikla až v chalupě č. 2 pod kostelem v roce 1781. Šlo o tzv. triviální farní školu, jejímž patronem byl Ferdinand kníže z Trautsmansdorfu- Weinsberg. Ve škole byla jen jedna třída, druhá světnice sloužila za byt učitele.
Roku 1849 byla zřízena třída druhá v č. 20. Dle kroniky činil počet dětí 201. Budova pro tento značný počet dětí nedostačovala, usnesla se tedy roku 1874 místní školní rada spolu s obecním zastupitelstvem postavit školu novou (budova dnešního obecního úřadu). Základní kámen byl položen 20. června 1877, stavba byla dokončena 7. listopadu 1877 a 15. listopadu téhož roku se v ní začalo vyučovat. Nová škola měla tři třídy.
Po čase ani ty nestačily a proto byly roku 1902 a 1906 zřízeny pobočky z bytu správce školy. Roku 1920 byla obecná škola zredukována na školu trojtřídní a 16. září 1920 bylo zahájeno vyučování na měšťanské škole.
Teprve po mnoha žádostech i složitých jednáních mezi Libštátem a Košťálovem vyrostla v letech 1930-31 nad libštátským náměstím nová dominanta Masarykovy měšťanské školy. Po II. světové válce přesídlila do nové budovy i škola obecná.

Masarykova základní škola Libštát je škola s tradicí sahající až na počátek 30. let minulého století. Ještě v době výstavby roku 1930 obdržela na počest 80. narozenin našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka svůj čestný název.

Masarykova škola procházela spolu s celým naším školstvím řadou změn a reforem. V roce 1990 jí ministr školství obnovil čestný název „Masarykova“, který předtím nemohla 40 let používat.

Od 90. let až po současnost prochází školní budova rozsáhlou vnitřní i vnější modernizací, mění se její vzhled i vybavení.

Jde o školu spádovou pro obce Libštát, Bělá, Tample, Svojek a od II. stupně i pro Košťálov (včetně Kundratic). Žáci I. stupně mohou do naplnění kapacity navštěvovat školní družinu. Nechybí ani vlastní kuchyň, která vaří obědy i pro veřejnost.

Škola dosahovala vždy dobrých výsledků ve výuce, sportu a kulturní činnosti. Učitelé každoročně připravují několik projektových dnů, pořádají se besedy a exkurze, žáci se zapojují do dění v městysu. Stalo se již tradicí, že se kolektiv nově vzniklé 6. třídy vždy na počátku září zúčastní harmonizačního pobytu. Sedmáci absolvují lyžařský výcvikový kurz, osmáci branně-sportovní kurz a žáci 9. třídy píší a obhajují závěrečné práce z vybraných předmětů.

Je pamatováno i na mimoškolní činnost. Podle svého zájmu mohou děti navštěvovat různé kroužky. Se svými připomínkami a náměty se žáci obracejí na žákovský parlament. Několikrát do roka se schází školská rada složená ze zástupců veřejnosti, zastupitelstva a učitelů.

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo 169 žáků, i když by jich školní zařízení mohlo pojmout více než 1,5 násobek. Na druhé straně menší počet dětí umožňuje učitelům užší kontakt s nimi, individuální přístup, jakož i možnost lépe řešit případné negativní jevy.


Dnes je

6. 7. 2022, 09:25

Svátek má Mistr Jan Hus

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1