Jste zde

Organizace školního roku 2021/22

Výuka v 1. až 9. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, č.j. MZŠ-L 100/2013 a jeho dodatku č. 1, č.j. MZŠ-L 26/2016, dodatku č. 2, č.j. MZŠ-L 31/2019 a dodatku č. 3, č.j. MZŠ-L 44/2021.

Zahájení školního roku středa 1. září 2021
Podzimní prázdniny středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
Ukončení vyučování v prvním pololetí pondělí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny 14. - 20. 2. 2022
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
Ukončení vyučování ve druhém pololetí čtvrtek 30.června 2022
Hlavní prázdniny pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022
Školní rok 2022/2023 začíná čtvrtek 1. září 2022

Uskutečnění všech akcí bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.

Plavecký výcvik:
bude probíhat během března až května pro žáky 3., 4. a 5. třídy v plaveckém bazénu v Jilemnici.
Harmonizační pobyt:
pro žáky 6. ročníku proběhne 6. - 8. 9. 2021 ve Strážném v hotelu Horský domov.
Lyžařský výcvik:
se bude konat 24. - 28. 1. 2022 opět v Kořenově na chatě Zvonice pro žáky 7. třídy. (www.zvonice.cz)
Branně sportovní výcvik:
náhradní - absolvují žáci 9. tříd 22. - 24. 9. 2021, žáci 8. třídy na konci května 2022 na Benecku na chatě Karolínka.
Absolventský pobyt:
pro žáky 9. ročníku proběhne na konci června 2022 na Malé Skále v penzionu Jizera či Kavka.

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců školy bude omezen na minimum pohyb osob v budově.

Třídní schůzky:

informativní - 1. třída ve středu 1. 9. 2021 od 8:30 hodin, 6. třída ve středu 8. 9. 2021 od 14:00 hodin, ostatní třídy budou informovány písemnou formou,
dále ve čtvrtek 25. 11. 2021 nebo v pondělí 29. 11. 2021 a ve čtvrtek 21. 4. 2022 nebo v pondělí 25. 4. 2022 – formou hovorových hodin dle předem dohodnutého rozpisu.

Hovorové hodiny probíhají mezi žákem, rodičem a učitelem. Všechny zúčastněné strany mají možnost vyjádřit se k průběhu vzdělávání, ocenit práci i hledat cesty k řešení problémů. Jde o společné hodnocení práce. Cílem je hledání cesty, jak pomoci dítěti, sestavit plán, co dál. Žák si pod vedením učitele připravuje plán na své zlepšení, ohodnotí, co se mu daří, kde potřebuje pomoc. Učitel většinou pouze klade pomocné otázky, žák odpovídá. Rodič naslouchá, řekne, jak pracují doma, jak on může pomoci.

Nic z toho nevylučuje domluvení osobní konzultace s kterýmkoliv pedagogem.

O případných změnách termínů či formy schůzek budou rodiče informováni.

Zápis do 1. ročníku:
čtvrtek 28. 4. 2022 od 9 do 15 hodin

Další Vaše otázky nebo připomínky Vám rádi zodpovíme na tel. 481 689 326 nebo na emailu zslibstat@cmail.cz.

Dnes je

6. 7. 2022, 09:10

Svátek má Mistr Jan Hus

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1