Jste zde

Organizace školního roku 2020/21

Výuka v 1. až 9. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, č.j. MZŠ-L 100/2013 a jeho dodatku č. 1, č.j. MZŠ-L 26/2016 a dodatku č. 2, č.j. MZŠ-L 31/2019.

Zahájení školního roku úterý 1. září 2020
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
Ukončení vyučování v prvním pololetí čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 1. - 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021
Ukončení vyučování ve druhém pololetí středa 30.června 2021
Hlavní prázdniny čtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021
Školní rok 2021/2022 začíná středa 1. září 2021

Uskutečnění všech akcí bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.

Plavecký výcvik:
bude probíhat během března až května pro žáky 3., 4. a 5. třídy v plaveckém bazénu v Jilemnici.
Harmonizační pobyt:
pro žáky 6. ročníku proběhne 2. - 4. 9. 2020 ve Strážném v hotelu Horský domov.
Lyžařský výcvik:
se bude konat 25. - 29. 1. 2021 opět v Kořenově na chatě Zvonice pro žáky 7. třídy. (www.zvonice.cz)
Branně sportovní výcvik:
absolvují žáci 8. třídy na konci května 2021 na Benecku na chatě Karolínka.
Absolventský pobyt:
pro žáky 9. ročníku proběhne na konci června 2021 na Malé Skále v penzionu Jizera či Kavka.

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců školy bude omezen na minimum pohyb osob v budově.

Třídní schůzky:

informativní - 1. třída v úterý 1. 9. 2020 od 8:30 hodin, 6. třída v pátek 4. 9. 2020 od 14:00 hodin, ostatní třídy budou informovány písemnou formou,
dále ve čtvrtek 26. 11. 2020 nebo v pondělí 30. 11. 2020 a ve čtvrtek 22. 4. 2021 nebo v pondělí 26. 4. 2021 – formou hovorových hodin dle předem dohodnutého rozpisu.

Hovorové hodiny probíhají mezi žákem, rodičem a učitelem. Všechny zúčastněné strany mají možnost vyjádřit se k průběhu vzdělávání, ocenit práci i hledat cesty k řešení problémů. Jde o společné hodnocení práce. Cílem je hledání cesty, jak pomoci dítěti, sestavit plán, co dál. Žák si pod vedením učitele připravuje plán na své zlepšení, ohodnotí, co se mu daří, kde potřebuje pomoc. Učitel většinou pouze klade pomocné otázky, žák odpovídá. Rodič naslouchá, řekne, jak pracují doma, jak on může pomoci.

Nic z toho nevylučuje domluvení osobní konzultace s kterýmkoliv pedagogem.

O případných změnách termínů či formy schůzek budou rodiče informováni.

Zápis do 1. ročníku:
čtvrtek 22. 4. 2021 od 9 do 15 hodin

Další Vaše otázky nebo připomínky Vám rádi zodpovíme na tel. 481 689 326 nebo na emailu zslibstat@cmail.cz.
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1