Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (odstavec 4e) je umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

Podrobné informace přikládáme v následujícím článku, který budeme postupně aktualizovat (vždy s uvedením data aktualizace v nadpisu).

V první fázi návratu do škol se vrací žáci prvního stupně rotačním způsobem, po týdnech se střídají určené třídy - prezenční výuku budou mít:

Jarní úklid

Hřejivé sluníčko nás čím dál častěji láká na jarní procházky. Příjemný pobyt na čerstvém vzduchu nám ale čas od času pokazí nemilé překvapení. Nacházíme různé předměty, které se nám v přírodě nelíbí a ani tam nepatří. S žáky třetí třídy jsme se tak rozhodli zahájit výzvu s názvem Jarní úklid. Na procházky s sebou nosíme rukavice a tašky nebo pytle, do kterých všechny tyto zapomenuté nebo odhozené předměty sbíráme. Potěší nás, když se k nám přidáte.

Ze třetí třídy Vám přejeme krásné jarní dny!

Předání zápisových lístků

Zápisové lístky lze vyzvednout v ředitelně proti podpisu zákonného zástupce žáka ve středu 31. 3. 2021 od 10 do 14:30 hodin.
Mgr. Jana Marková

Aktuální informace

Dne 26. 3. 2021 vydala vláda ČR usnesení č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 11. 4. 2021; s tím, že v platnosti zůstávají i veškerá předchozí opatření přijatá z důvodu nouzového stavu - takže i uzavření základních škol pro prezenční vzdělávání žáků.
Mgr. Jana Marková

HODINA ZEMĚ -EKO AKCE

POJĎME POMOC NAŠÍ PLANETĚ!!!! ..... Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).......

Zápis k povinné školní docházce - aktualizováno

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce se bude v letošním roce konat podáním přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole.

Dokumenty, které je třeba vyplnit, obdržíte v MŠ Libštát. V zápisním listu rozlište, prosím, zájem o ranní a odpolední družinu. Vyplněné dokumenty (včetně kopie rodného listu dítěte) zašlete doporučeně poštou na adresu školy: Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace, Libštát 17, 512 03 Libštát. Termín pro doručení se stanovuje v týdnu od 26. do 30. dubna 2021.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OBNOVEN

Od pondělí 15. 3. 2021 bude provoz školní jídelny obnoven. Opět připomínám, že obědy mohou žáci odebírat do jídlonosičů i v průběhu distanční výuky za nezměněnou cenu. Stačí si je telefonicky objednat u vedoucí školní jídelny.
Jana Marková

Přijímací zkoušky na SŠ - testování - AKTUALIZOVÁNO 17. 4. 2021

MŠMT rozhodlo o změně termínů v rámci přijímacího řízení na SŠ takto:

- termín pro vydání zápisového lístku se prodlužuje do 6. dubna 2021;

- 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se mění na 3. května 2021;

- 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se mění na 4. května 2021;

- 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se mění na 2. června 2021;

- 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se mění na 3. června 2021.

I když v malém počtu, přesto v ŠD nezahálíme

Přestože nám letošní školní rok moc nepřeje, tak v ŠD nezahálíme a snažíme se udělat si tento čas co nejvíce příjemným.
Na podzim jsme ještě před uzavřením škol stihli vyrobit dekorace do vestibulu školy a po znovuotevření jsme vyzdobili mezipatro veselou housenkou a kočkami. Před Vánocemi jsme zase potěšili seniory v DPS přáními a drobnými dárky.
Také jsme si užívali pěkného počasí na zahradě, při pouštění draků v zimě pak bobování, nebo stavění sněhuláků.

Nové krizové opatření vlády

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 26.února 2021 vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:
- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (tzn., že na distanční výuku přechází i žáci 1. a 2. ročníku);
- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

Přerušení provozu školní jídelny

Vážení strávníci,
školní jídelna bude z důvodu nařízené karantény od 1. do 12. 3. 2021 uzavřena.
O případných změnách Vás budeme informovat.
Mgr. Jana Marková

Nové mimořádné opatření MZ

S účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

Sběr 2020/2021

Sběr ve škole i přes to, že děti nechodí do školy stále probíhá. Kdo chce může přivézt papír, pet-láhve nebo tetrapaky do kontejnerů pod školou (před vjezdem do Cihelny). Drobné elektro a baterie budeme sbírat opět po nástupu do školy.
Množství nahlaste přímo na e-mail: kminkovajana@mzslibstat.cz nebo třídnímu učiteli.
- odměny za loňský rok zatím dostali s vysvědčením pouze druháčci, ostatní ocenění dostanou odměnu při návratu do školy.

Zápis k povinné školní docházce

Prezenčně se bude konat ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 9.00 hodin do 15.00 hodin.

Dle aktuální epidemiologické situace může nastat i varianta podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce a dítěte ve škole - dokumenty by se pak zaslaly doporučeně poštou na adresu školy. V tomto případě se stanovuje termín pro doručení v týdnu od 19. do 23. dubna 2021.

Potřebné tiskopisy budou k dispozici v MŠ.

O zvolené variantě Vás budeme informovat ihned po obdržení pokynů z MŠMT.

Jana Marková

Pololetní vysvědčení

Milí žáci, vážení rodiče,
ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude žákům 1. a 2. třídy vydán výpis z vysvědčení. Ostatním žákům a jejich zákonným zástupcům bude pololetní hodnocení zpřístupněno v systému Bakaláři. Fyzicky bude předán výpis z vysvědčení po návratu k prezenční výuce.

Možná zobrazení:
1) mobilní aplikace - ukazuje průběžné hodnocení, pod ikonou POLOLETÍ se bude zobrazovat známka v jednotlivých předmětech za 1.pololetí 2020-21,

2)webová aplikace (rodičovské přihlášení) - v kolonce:

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1