Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem Vám oznamuji, že dne 20. ledna 2021 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega pan Mgr. Antonín Šváb.

Pan učitel Šváb patřil k výrazným osobnostem pedagogického sboru, od roku 1980 vyučoval na naší škole převážně český jazyk a dějepis, několik let působil též jako ředitel školy.

Vždy se řadil mezi pedagogy ve výuce náročné, spravedlivé, s osobitým smyslem pro humor. Poděkování patří za vysokou profesní odbornost, laskavý přístup a nadhled, se kterým vždy jednal.

Hodnocení žáků v prvním pololetí 2020/21

Žáci budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu MZŠ Libštát. V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v tomto školním roce vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Toto doporučení se samozřejmě promítne do pololetního hodnocení i na naší škole. Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, kterých žák/žákyně v hodnoceném období dosáhl/a, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání.

Radost ze sněhové nadílky

Začínáme nový rok s novými knihami!

Přestože většina žáků se stále vzdělává distanční formou a do školy osobně nechodí, doufáme, že se do školy těší...!
A my věříme, že k radostnému návratu přispějí i nové knihy, které jsme zakoupili do knihovny prvního i druhého stupně ; )

DISTANČNÍ SNĚHULÁK -nová soutěž!!

Vážení žáci, rodiče, učitelé!
V rámci posílení imunity je dobré chodit ven a nyní, když napadl sníh, máme nové možnosti zábavy!

Výuka od 11. 1. 2021 - aktualizováno 14. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých stránkách informovalo, že provoz škol bude v období od 11. ledna do 28. února 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu, tzn. prezenční výuka 1. a 2. ročníku, distanční výuka 3. - 9. ročníku.
Jana Marková

Použití kamer při meetu

Stanovisko MŠMT a Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Informace pro žáky 1. stupně a jejich zákonné zástupce

1. a 2. ročník

Od 4. 1. 2021 bude výuka probíhat prezenčně dle stálého rozvrhu. V rámci opatření MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Je však doporučen pobyt žáků na čerstvém vzduchu, proto žádáme rodiče, aby své děti v případě příznivého počasí na tuto variantu připravili.

Provoz školy v lednu 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
dle dnešního usnesení vlády nastoupí k prezenční výuce v pondělí 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančním způsobem.

Školní stravování
Žáci 1. a 2. ročníku budou přihlášeni ke stravování. V případě nepřítomnosti žáků nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit. Průběh stravování a nástupy na oběd budou probíhat za mimořádných hygienických opatření a dle speciálních rozpisů.

Nové krizové opatření

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 bylo přijato krizové opatření, kterým vláda mimo jiné zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků na základních školách a účastníků ve školních družinách.

Předvánoční čas ve 2. třídě

Martin svého koně poslal zatím jen krátce ....

Organizační opatření platná od 30. 11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
věnujte pozornost tomuto sdělení a prosím o jeho důsledné dodržování.

Na základě aktuálních opatření v oblasti školství bude organizován příchod žáků do školy takto:
žáci se sromáždí na určeném místě a ve stanovený čas třídu odvede do školy vyučující.

I. stupeň:

1. třída - schody před hlavním vchodem (odchod do šaten 7.50)

2. třída - u kůlny na dvoře (odchod do šaten 8.00)

3. třída - na dvoře pod okny družiny (odchod do šaten 7.55)

NOVÉ INFORMACE - NÁSTUP DO ŠKOLY 30. 11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
od 30. 11. 2020 se obnovuje výuka na celém 1. stupni a žáků 9. třídy. Zbytek druhého stupně bude mít výuku rotační, tzn. že 30. 11. 2020 nastoupí k prezenční výuce žáci 6. a 8.A třídy, žáci 7. a 8.B třídy se budou vzdělávat distančním způsobem. Dále pak od 7. 12. 2020 nastoupí k prezenční výuce žáci 7. a 8.B třídy, žáci 6. a 8.A třídy se budou vzdělávat distančním způsobem. A poté se bude tento cyklus opakovat.

Během týdne bude ještě upravena a oznámena organizace příchodů do školy, přestávek a nástupů na oběd.
S pozdravem, Jana Marková

Podzimní koláže -probíhající fotosoutěž

Soutěž trvá do konce listopadu, foťte a skládejte do koláží. Aspoň 6 fotografií a na jedné je kousek z Vás - ruka, noha, vlasy, čepice.... Soutěž pro všechny, i pro učitele, rodiče, kamarády...

Den boje za svobodu a demokracii

Nejde-li to školním rozhlasem, tak jsme si letos alespoň psaným slovem připomněli významný státní svátek. Toto našel každý žák ve své poště:

Dobrý den,

přečtěte si krátké povídání k zítřejšímu státnímu svátku. Psal se rok 1939, byli jsme okupováni fašistickým Německem, kterému vládl Hitler. Pražští studenti a další převážně mladí lidé vyrazili do ulic a protestovali. Vše bylo násilně potlačeno a za trest uzavřeli Němci české vysoké školy a 17. listopadu 1939 mnoho studentů poslali do koncentračních táborů. Byly i oběti na životech.

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1