záhlaví

Velikonoční dílna s MZŠ Stará Paka a SŠGS Nová Paka

Velikonoce se blíží a děti, které rády tvoří, se na ně již začaly připravovat... a to nejen v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovního vyučování, ...

Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka aneb Let´s speak English!

Ve čtvrtek 4.4. měli žáci 6.-9. třídy poprvé příležitost procvičit si své jazykové dovednosti s rodilým mluvčím.

Co šijí žačky v 9. třídě

Po nesmělém začátku a seznámení se s šicími stroji, se dívkám 9. třídy povedly první výrobky - povlaky na polštářky.

Sběrové čtvrtky

11.4. a 25.4. budou sběrové čtvrtky. U barevných kontejnerů na tříděný odpad (pod školou) bude od 7:30-7:55 služba, která vám zapíše váš sběr(papír, pet láhve a tetrapacky). Denně pak ve škole sbíráme elektro odpad a baterie.

Jarní trh

Dne 23.3.2019 jsme se jako každoročně zúčastnili tradičního jarního trhu v KD Libštát.
Pro letošní trh jsme si s žáky připravili domácí těstoviny, nudle, slané preclíky. Jako posly jara jsme zasadili do ozdobných truhlíků macešky, narcisky a tulipány. Náš krámek jsme ještě doplnili o tradiční jarní věnce a dílničku pro děti.
Děkujeme moc všem, kteří nás přišli podpořit!

Za Janem Švankmajerem do Nové Paky

Na výstavu Jana Švankmajera se ve středu vypravila 6. třída. ...

O čem se ještě nepsalo

Zeptám-li se, co je každodenním problémem školy, uslyším nejspíš různé odpovědi. Málokdo si ale možná vzpomene na věčně nesmazanou nebo alespoň ledabyle setřenou tabuli. Věčný důvod k nedorozuměním mezi učiteli a žáky i mezi třídami, co přecházejí z učebny do učebny. Když jsem včera na svatého Josefa přišel do 9. třídy, nevěřil jsem vlastním očím. Tabule naprosto čistá bez jediné šmouhy. Doslova svítila a já skoro litoval ji popsat. Nejdříve jsem si myslel, že je to dílo nějakých menších žáčků, co zde končili před námi.

Naši žáci v německé televizi ARD!

Čtvrteční SKYPE komunikaci mezi našimi žáky a žáky naší partnerské školy v německém Ortrandu natáčela i německá televize ARD; jejich reportáž o využívání moderních technologií ve školách můžete vidět zde:

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvYnJhbmRlbmJ1cmdha3R1ZWxsLzIwMTktMDMtMTRUMTk6MzA6MDBfMDdlNTI2ZjAtYWY3YS00Mjc4LTk4ZDg...

Nabídka poznávacího pobytu v německém Ortrandu

Naše škola aktuálně nabízí svým žákům 6. -9. třídy třídenní poznávací pobyt v naší partnerské škole v německém Ortrandu ve dnech 1.-3.4. 2019.

Žáci pojedou do Německa vlakem a ubytováni budou v rodinách žáků partnerské školy.

Kromě prohlídky partnerské školy jsou pro naše žáky připraveny netradiční sportovní aktivity, celodenní výlet do Lipska včetně návštěvy ZOO ( https://www.zoo-leipzig.de/startseite/ ) nebo výtvarné aktivity s jarní a velikonoční tématikou.

Předpokládaná cena pobytu je 800,- Kč + kapesné!

Skype konference s partnerskou školou v Ortrandu

Ve čvrtek ráno čekal šestici odvážných žáků 7. a 8. třídy první pokus o SKYPE konferenci v angličtině mezi žáky naší školy a žáky partnerské školy v Ortrandu. Přes počáteční technické komplikace se krátká vzájemná konverzace nakonec uskutečnila. A protože na obou stranách se tento "experiment" setkal s velkou kladnou odezvou, doufejme, že tuto aktivitu budou vyučující jazyků i nadále používat!

PP "Když chceš, tak to dokážeš" s Radkem Bangou

Ve středu 13. března se žáci naší školy zúčastnili preventivního programu s Radoslavem "GIPSY" Bangou, který se s našimi žáky podělil o svůj osobní příběh i své zkušenosti. Jeho vyprávění bylo doplněno řadou autorských písní, které svým obsahem umocnily atmosféru a doplnily konkrétní příběhy k jednotlivým tématům. Pan Banga se žáky s velkým nasazením snažil motivovat k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Až na několik výjimek z řad žáků 8. a 9.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 11. 3. 2019 bylo vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z důvodu přerušení dodávky elektřiny. Mgr. Jana Marková

V králi máme zastání

Březen nazýváme měsícem knihy, někdy také divadla. Shodou okolností se právě v pátek 1. března lomnické divadlo zaplnilo převážně dětskými diváky, aby zhlédli muzikál Noc na Karlštejně v podání místního ochotnického souboru. V sále nechyběli ani naši žáci, a to od druhé až po osmou třídu. Z jejich pozornosti a reakcí lze usoudit, že je muzikál, jenž vznikl v roce 1973 podle divadelní hry Vrchlického z roku 1883, zaujal. Nemalou zásluhu na tom mají i učitelé, kteří je na hru připravili. Je třeba ocenit i dobré chování, ač jen pár hodin zbývalo do jarních prázdnin.

Den pozitivních vzkazů

Žáci osmé třídy připravili pro své mladší spolužáky den plný pozitivních vzkazů. Úkolem bylo dělat radost svým kamarádům, spolužákům. Zapojil se celý první stupeň i žáci šesté třídy. Bylo krásné sledovat rozzářené tvářičky dětí, když dostaly svůj vzkaz plný milých slov. Dokonce i učitelé se dočkali děkovných dopisů, které velmi těší. Akce byla zdařilá a budeme se těšit na další.

Z hodin pracovních činností chlapců 9

aneb co se učíme při pracovní výchově.....

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1