Den boje za svobodu a demokracii

Nejde-li to školním rozhlasem, tak jsme si letos alespoň psaným slovem připomněli významný státní svátek. Toto našel každý žák ve své poště:

Dobrý den,

přečtěte si krátké povídání k zítřejšímu státnímu svátku. Psal se rok 1939, byli jsme okupováni fašistickým Německem, kterému vládl Hitler. Pražští studenti a další převážně mladí lidé vyrazili do ulic a protestovali. Vše bylo násilně potlačeno a za trest uzavřeli Němci české vysoké školy a 17. listopadu 1939 mnoho studentů poslali do koncentračních táborů. Byly i oběti na životech.

Od 18. listopadu 2020 povolen návrat žáků 1. a 2. ročníků ZŠ k prezenční výuce

Na základě oficiálního oznámení MŠMT bude od středy 18.listopadu 2020 obnovena řádná prezenční výuka žáků 1. a 2.ročníku.

Stále platí, že do školy mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků respiračních onemocnění! Při zjištění příznaků je žák okamžitě izolován a rodič je povinen žáka bezodkladně vyzvednout.

11.11. Den válečných veteránů

...aneb co bychom připomínali v hodinách dějepisu...

Den 11. listopadu se po celém světě (zejména v anglosaských zemích) slaví jako Den válečných veteránů. Lidé v tento den vyjadřují úctu těm, kteří bojovali za svobodu a demokracii na válečných frontách 20. století, v odboji i novodobých válečných konfliktech.

Příběhy některých z nich si můžete přečíst na stránkách projektu Paměť národa:
https://www.denveteranu.cz/pribehy/

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vláda České republiky přijala usnesením ze dne 30. října 2020 další krizové opatření, kterým omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hodin do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hodin provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
Ministr školství však zatím nepředstavil slíbený scénář, podle kterého se budou žáci vracet do škol. Sdělil, že o tom budou jednat v příštím týdnu na základě dat Ministerstva zdravotnictví.

EKOEXKURZE DO KRKONOŠ na poslední chvíli

"Tak to bylo o fous....."

V úterý 13.10. 2020 se 8.třídy vydaly (na poslední chvíli před sněhem a před zavřením škol) na eko exkurzi do Krkonoš.
Pan Bílek, jako pracovník KRNAPU, nás celou cestu seznamovat s přírodními zajímavostmi. Prošli jsme trasu: Zlaté návrší, Harrachovy kameny, Růženčina zahrádka, Dvoračky, Kotelní jámy, Dolní Mísečky. Bylo mrazivo, Krakonoš na nás posílal mlhu, nahoře hodně foukalo, ale nejsme z cukru. :)
Dokonce se nám i na krátké chvíle otevřely úžasné pohledy do Kotelní jámy z Harrachových kamenů.

NOVÁ FOTOSOUTĚŽ

pro žáky i učitele:

VÝZVA, SOUTĚŽ - aneb co dělat, když jsme doma .....
Podmínky školní fotosoutěže:
Vytvořte koláž z podzimních fotek.
- fotek musí být aspoň 6
- na jedné z nich musíš být ty (nebo kousek tebe - ruka, vlasy.....)
- na netu si vyber program, ( je plno online programů, Zoner Photo, Gimp, Ptotoshop, Canva.... )
- fotíme podzim, nálady, barvy, přírodu....
- zvlášť se cení nápad, zpracování......... zapoj členy rodiny

Nové informace k ošetřovnému

viz. přiložený soubor

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna bude prozatím fungovat; žáci v průběhu distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Ten si můžou po přihlášení odebrat do jídlonosiče mezi 11.00 až 13.00 hodinou. Nabízíme možnost objednání obědů i pro ostatní zájemce. Stravování bylo pro všechny žáky od zítřka hromadně odhlášeno; pokud tedy máte zájem si jídlo odebírat (žáci za stejnou, zvýhodněnou cenu 22-26 Kč (dle věku), pro ostatní za cenu 63,- Kč), přihlašte se u vedoucí školní jídelny paní Ježkové na tel. čísle 774 683 190 (obědy na tento týden nejpozději den předem, obědy na příští týden najednou do pátka 16.10.2020).

Aktuální informace o omezení provozu škol a školských zařízení

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se přerušuje s účinností od 14. 10. 2020 prezenční výuka prvního a druhého stupně základních škol a provoz školních družin.

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná.

Ve dnech 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a ve dnech 29. října a 30. října 2020 podzimní prázdniny, takže výuka od 26. do 30. října nebude probíhat vůbec.

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY PLATNÉ 12. - 23. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat, jak se krizová opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 na období od 12. do 23. 10. 2020 konkrétně projeví ve výuce na naší škole.

Výuka na 1. stupni pokračuje dál pouze se zamezením zpěvu při hudební výchově a povinností nosit roušky ve společných prostorách budovy školy, samozřejmě za dodržování nastavených protiepidemiologických opatření.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY A TĚLOCVIČNY

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala krizová opatření, kterými zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
O dalších změnách Vás budu informovat.
Mgr. Jana Marková

Prevence šikany a kyberšikany

Přestože v čele pozornosti je momentálně předcházení zdravotním rizikům, nezapomínáme ani na dobré klima tříd a prevenci šikany.

Proto nás v pátek 2. října navštívil kpt. Jan Melša z Policie ČR, který 6. třídu teoreticky i prakticky seznámil s nebezpečími, která číhají na naše děti na síti. Šesťáci pozorně poslouchali a teď už snad vědí, jak zabezpečit svůj počítač, tablet nebo telefon a na co si dát pozor při jejich používání, zejména při stahování her a komunikaci na sociálních sítích.

Dopoledne s dopravní výchovou

Ve čtvrtek 1. října za poměrně hezkého dne začínajícího podzimu se 4. a 5. třída vydaly na dopravní hřiště do Košťálova. 5. třída coby pokročilí a my čtvrťáci v roli začátečníků. Ujal se nás košťálovský starosta pan Milan Havlík a nejen ujal. Vše žákům vysvětlil, ba i společně s nimi usedl na kolo a názorně převedl, jak se má bezpečně jezdit v silničním provozu. Letošní kurz dopravní výchovy měl také jednu zajímavost, která by se hodila i na stránky školní kroniky. Jedna z žákyň se během dopoledne naučila nejen dopravním předpisům, ale i jezdit na kole, což se jí do té doby nedařilo .

Hradecké Divadélko pro školy v Libštátě

I letošní školní rok je účast našich žáků na sportovních a divadelních představeních díky protikoronavirovým opatřením omezená; přesto se snažíme žákům výuku zpestřit a o kulturní zážitky je nepřipravit zcela...

Proto jsme v úterý 22. září do prostor místního kulturního domu pozvali hradecké Divadélko pro školy, které nás navštívilo s představením POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ pro první stupeň a představením JAK JSTE TO MYSLEL, PANE SHAKESPEARE? ANEB ŽIVOT A DÍLO NEJVĚTŠÍHO DRAMATIKA pro stupeň druhý.

Výuka v pátek 25. 9. 2020 - informace pro rodiče a žáky školy

Ředitelka Masarykovy ZŠ nebude po projednání se zřizovatelem vyhlašovat na pátek 25.září 2020 ředitelské volno. Absence žáků v jednotlivých třídách je minimální a všichni pedagogové se snaží dorovnat „výukový schodek“ z jarního přerušení výuky. Mgr. Jana Marková

Stránky

Dnes je

6. 7. 2022, 08:21

Svátek má Mistr Jan Hus

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1