NOVÉ ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ - ČTĚTE!!!

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 17.9.2020 je od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol - nově tedy i v učebách (s výjimkami uvedenými níže). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv) a při konzumaci obědů ve školní jídelně.

Proti proudu času

Naše škola využila v plné míře pozvání pana Fejfara, místního badatele, sběratele a propagátora historie, a tak jednotlivé třídy postupně navštívily výstavu o dějinách místního zemědělství, která se stěží vešla do velkého sálu libštátského kulturního domu. Zemědělské náčiní, předměty denního života a množství fotografií, to vše zaujalo nebo alespoň překvapilo snad každého žáka. Naše devátá třída, kterou už čtvrtý rok jako třídní všude a vždy doprovázím, patřila k úplně posledním návštěvníkům, ba dokonce kvůli nám pan Fejfar posunul termín ukončení.

Adaptační pobyt žáků 6. třídy ve Strážném

Žáci "nové" šesté třídy začali svoje soužití ve společné třídě adaptačním pobytem ve Strážném nad Vrchlabím, kde se od středy 2.9. do pátku 4.9. vzájemně seznamovali a poznávali.

! POZOR ČTĚTE - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice je od zítřka 10. 9. 2020 zavedena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Dle vyjádření ministra školství roušky budou povinné ve vnitřních prostorách školy s vyjímkou třídy v průběhu výuky. Informace máme v tuto chvíli pouze z tisku, na oficiální vyjádření čekáme. Vzhledem k chystaným opatřením doporučujeme vybavit žáky do školy minimálně dvěma kusy roušek. O dalším vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat. Mgr. Jana Marková

Změna času otevření školy

Milí žáci, vážení rodiče,
ve snaze zabránit hromadění a promíchávání žáků z různých ročníků, bude budova školy otevřena až v 7:45 hodin. Po přezutí budou žáci odcházet přímo do svých kmenových tříd.
Předem děkuji za respektování tohoto opatření.
Mgr. Jana Marková

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala o zahájení nového školního roku. Dle pokynu ministerstva školství školy zahájí svou činnost v plném rozsahu.

Opatření vyplývající z manuálu MŠMT jsme zpracovali do Směrnice k postupům školy ve školním roce 2020-2021 (viz. níže), která shrnuje základní pravidla pro zajištění bezpečného provozu školy. Při veškeré snaze nelze plně organizačně zajistit všechna doporučení MŠMT. Hodně bude záležet na zodpovědném chování žáků a na jejich přístupu k dodržování všech pokynů.

Seznam pomůcek pro I. třídu

* Taška, penál, přezůvky
* Měkké pastelky, 3 trojhranné tužky č. 2, ořezávátko s krytem, guma,
4 obaly na velké sešity (A 4), 8 obalů na malé sešity (A 5), desky na sešity formátu A 4, papírové kapesníky
* Cvičební úbor - tričko, tepláky, sportovní obuv s podrážkou vhodnou do haly - bílé nebo tělové barvy (uložit do látkového sáčku)
* Voskovky, hadřík, igelitový ubrus o rozměrech asi 50 cm x 60 cm, pracovní tričko nebo zástěrka (uložit do kapsáře nebo kufříku)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - OŠETŘOVNÉ

Na základě sdělení České správy sociálního zabezpečení Vás informujeme o čerpání ošetřovného v závěru školního roku 2019/2020. Věnujte tomuto sdělení patřičnou pozornost.

Masarykova základní škola Libštát již od začátku školního roku plánovala, že školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.června 2020 předáním vysvědčení a na zbývající dva dny školního roku (29. a 30.června 2020) bude vyhlášeno volno ředitele školy pro žáky z důvodu rekonstrukce tělocvičny.

Odměny za sběr 2019/2020

Odměny za sběr i kaštany 2019/2020 budou dostávat žáci až na začátku dalšího školního roku v září.

Domácí pokusy z fyziky

To, že fyzika není nuda, může potvrdit několik sedmáků, kteří se snažili ověřit získané znalosti o podtlaku a zákonu lomu. V prvním z pokusů se snažili díky vytvořenému podtlaku dostat uvařené vejce do láhve (s menším průměrem hrdla, než vlastním) a pak zase zpět a v druhém "zlámali" tužku nebo brčko a na vlastní oči tak viděli, jak se chová světelný paprsek na rozhraní dvou různých optických prostředí. Nechte se inspirovat!

Organizace posledního týdne

Vážení rodiče, milí žáci!

V posledním červnovém týdnu již nebude probíhat výuka žáků 2. stupně formou konzultačních hodin jako doposud.

Žáci 2. stupně se dostaví do školy následovně:

úterý 23.6.

7.B: třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, úklid, administrativa, třídnické práce)

8. třída: třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, úklid, administrativa, třídnické práce)

středa 24.6.

6. třída: třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, úklid, administrativa, třídnické práce) + procházka

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Milí žáci, vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto, že ve dnech 29. a 30. 6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno pro žáky. Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 6. 2020. O programu v posledním týdnu tohoto školního roku budete včas informováni. Mgr. Jana Marková

Aktuální informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně, z rozhodnutí MŠMT je žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole ...

Výběrové řízení na pozici školníka

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu, případně v ředitelně školy či na telefonu 724 765 404. Mgr. Jana Marková

Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně

Od 8. června 2020 nabízíme možnost vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně. Bude se jednat o konzultace k jednotlivým předmětům či třídnické hodiny. Účast žáků bude dobrovolná a nebude se jednat o každodenní provoz - počítáme s četností 1-2x týdně. Žádám tedy rodiče, aby potvrdili zájem o tyto aktivity třídnímu učiteli vyplněním dotazníku, který bude zaslán prostřednictvím systému Komens. Vzhledem k nutnosti zajištění organizace provozu školy, prosím, o co nejrychlejší odpověď. S pozdravem, Jana Marková

Stránky

Dnes je

6. 7. 2022, 09:31

Svátek má Mistr Jan Hus

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1