V tomto školním roce bude ve sběru změna. Žáci mohou sbírat papír, tetrapaky, PET-lahve. Vše prosím odevzdávejte do kontejnerů před Cihelnou – vjezd do DS Chuchlík pod školou. Kusy, papír – kg nahlaste na prvním stupni třídnímu učiteli, na druhému stupni paní učitelce Kmínkové napsané na papírku, přes bakaláře, nebo emailem:  kminkovajana@mzslibstat.cz

V tomto školním roce nebudeme sbírat  drobné elektro spotřebiče ani baterie, bohužel nemáme pro tento odpad odběr, využijte k likvidaci sběrné dvory.

Děkuji za spolupráci

Mgr.  Kmínková Jana