Ceny obědů od 1. 9. 2022

 

V průběhu roku 2022 došlo k výraznému nárůstu cen energií a potravin, a proto dochází

k úpravě cen obědů tak, aby norma potravin, osobní a věcná režie byly uvedeny do souladu se skutečnými náklady.

 

Ceny obědů v hlavní činnosti:

 

Ceny obědů v doplňkové činnosti:

 

V Libštátě 30. 8. 2022                                                                                               Mgr. Jana Marková