Vážení rodiče, milí předškoláci,

dne 27. dubna 2023 od 12:00 do 15:00 hodin se koná zápis k povinné školní docházce. Zápis bude probíhat v 1. patře budovy školy. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), žádost o přijetí, zápisní list, dotazník školní zralosti či žádost o odklad včetně doporučení ŠPZ a lékaře (tiskopisy obdržíte v MŠ).

1. Zápis dětí vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

2. K zápisu přicházejí děti narozené v období od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017.

K zápisu přicházejí také děti, kterým byl povolen odklad školní docházky pro školní rok 2022/23.

3. Průběh zápisu

4. Odklad školní docházky

V případě, že chce rodič požádat o odklad školní docházky:

5. Vydání rozhodnutí

6. Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/24

Mgr. Jana Marková