Jste zde

Informace pro žáky 1. stupně a jejich zákonné zástupce

1. a 2. ročník

Od 4. 1. 2021 bude výuka probíhat prezenčně dle stálého rozvrhu. V rámci opatření MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Je však doporučen pobyt žáků na čerstvém vzduchu, proto žádáme rodiče, aby své děti v případě příznivého počasí na tuto variantu připravili.

Pro zajištění homogenity skupin bude odlišně organizován příchod do školy. Žáci 1. ročníku budou čekat před hlavním vchodem a třídní učitelka je odvede v 7:45 hodin do šaten a poté do třídy, kde proběhne důkladná hygiena rukou. Žáci 2. ročníku budou čekat na dvoře a třídní učitelka je odvede do šaten v 8:00 hodin a poté do třídy, kde proběhne důkladná hygiena rukou. Nechoďte dřív, dodržujte stanovené časy. Výuka žáků 2. ročníku bude o 15 minut posunuta, budou tedy i končit o 15 minut déle, než je běžné.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky. Doporučujeme mít s sebou náhradní roušku uloženou v igelitovém sáčku. Vzhledem k doporučení se bude ve třídách častěji větrat, a proto žádáme rodiče o zajištění teplejšího oblečení do třídy (mikina, svetr).

Stále platí, že do školy mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků respiračních onemocnění! Při zjištění příznaků je žák okamžitě izolován a rodič je povinen žáka bezodkladně vyzvednout.

V provozu bude ranní družina od 6.45 hodin. Odpolední školní družina bude v běžném provozu do 16 hodin. Žáci v odpolední školní družině budou rozděleni do dvou oddělení podle ročníků.

Žáci přihlášení ke školnímu stravování budou automaticky přihlášeni k odběru obědu. V případě změny - odhlášení je třeba informovat vedoucí školní jídelny (běžným způsobem).

3. - 5. ročník

Výuka bude probíhat distančně. Pracovní sešity a připravené úkoly bude možné vyzvednout v úterý 5. 1. 2021 od 8:00 do 16:00 hodin před vchodem do budovy školy dle informací třídních učitelů.

Jana Marková

Dnes je

20. 9. 2021, 18:46

Svátek má Oleg

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1