Jste zde

Opatření platná k 15. 11. 2021 a další informace

Nošení ochrany dýchacích cest
Nošení ochrany dýchacích cest a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Škol se týkají zejména mimořádné opatření MZČR o ochraně dýchacích cest, ze kterého vychází povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve škole vždy, kromě výuky v lavicích, HV a TV. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest nastává při přítomnosti více než 50 žáků ve třídě.

Nařízení a ukončení karantény
Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje. Informace k ukončení karantény jsou součástí Metodického pokynu hlavní hygieničky ke karanténám a izolacím (viz příloha), přesné pokyny obdrží zákonný zástupce od KHS.

Vydání OČR
V případě, že je dítěti nařízena karanténa, o potřebě ošetřování rozhoduje dětský lékař, nikoli škola a ten (výjimečně KHS) potvrzení o OČR vydává. Škola vydává potvrzení v případě, že je celá škola nebo třída uzavřena, a tedy do ní nemohou chodit ani děti, které v karanténě nejsou. Podrobný výklad na webu OSSZ.

Distanční výuka
Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně (viz. § 184a školského zákona).

Screeningové testování ve školách (22. a 29. listopadu 2021)
Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září. Testovat se bude antigenními testy, které budou distribuovány školám. Testovat se nemusí žáci, kteří prokáží OTN (dokončené očkování nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě - ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test nebo doloží, že prodělali covid-19 v posledních 180 dnech). Pokud se odmítnou testovat a OTN neprokáží, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Níže připojuji názorné schéma, které poskytuje návod, jak se zachovat, abychom minimalizovali možnost nákazy ostatních žáků školy.
Opakovaně vyzývám rodiče, aby neposílali děti s příznaky respiračních ani jiných onemocnění do školy!!!
Děkuji všem za spolupráci, Jana Marková

Dnes je

8. 12. 2021, 23:21

Svátek má Květoslava

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1