Jste zde

Organizační opatření platná od 30. 11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
věnujte pozornost tomuto sdělení a prosím o jeho důsledné dodržování.

Na základě aktuálních opatření v oblasti školství bude organizován příchod žáků do školy takto:
žáci se sromáždí na určeném místě a ve stanovený čas třídu odvede do školy vyučující.

I. stupeň:

1. třída - schody před hlavním vchodem (odchod do šaten 7.50)

2. třída - u kůlny na dvoře (odchod do šaten 8.00)

3. třída - na dvoře pod okny družiny (odchod do šaten 7.55)

4. třída - na dvoře u schodiště na hřiště (odchod do šaten 8.05)

5. třída - na dvoře u lampy (odchod do šaten 7.45)

II. stupeň:

6. třída
- 1. týden rotační výuky - u rampy u jídelny (odchod do šaten 7.52) - výuka v učebně VV (6a) a F/Ch (6b)
- 2. týden rotační výuky - distanční výuka

7. třída
- 1. týden rotační výuky - distanční výuka
- 2. týden rotační výuky - u rampy u jídelny (odchod do šaten 7.52) - výuka v učebně VV

8.A třída
- 1. týden rotační výuky - na cestě pod okny kanceláře ŠJ (odchod do šaten 7.47) - výuka v učebně ČJ
- 2. týden rotační výuky - distanční výuka

8.B třída
- 1. týden rotační výuky - distanční výuka
- 2. týden rotační výuky - na cestě pod okny kanceláře ŠJ (odchod do šaten 7.47) - výuka v učebně ČJ

9. třída - v parčíku před školou (odchod do šaten 7.57) - výuka v NU (+ Př při dělení)

Sledujte, prosím, aktuální rozvrhy na webu školy a Bakalářích!

Pro všechny osoby pohybující se ve škole platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci by měli být vybaveni 2 kusy roušek (+ sáčkem pro jejich odkládání).

Pro chod školy platí všechna protiepidemická opatření a zásady obsažené v manuálu Provoz škol a školských zařízení v roce 2020/21 vzhledem ke covid-19. Je nutné častěji větrat, proto prosíme rodiče, aby děti vybavili teplejším oblečením. Do školy mají vstup povolen pouze osoby bez příznaků respiračních onemocnění!

Školní stravování
Žáci budou přihlášeni ke stravování na dobu, kdy se budou vzdělávat prezenčně. V případě nepřítomnosti žáků nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit. Průběh stravování a nástupy na oběd budou probíhat za mimořádných hygienických opatření a dle speciálních rozpisů.

Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd. Oběd je možné odebrat pouze do jídlonosiče u výdejního okénka, ne konzumovat v jídelně. Tyto obědy je třeba přihlásit, jsou „centrálně“ odhlášené. Přihlášené obědy je možné vyzvedávat v době 11.00 – 11.20 hodin.

Provoz školní družiny
Školní družina bude rozdělena na dvě oddělení. Vzhledem k tomu, že škola nemůže personálně ani prostorově zajistit homogenitu dalších skupin, žádáme rodiče dětí 3. ročníku, aby zvážili potřebu umístění dítěte do školní družiny. Ranní družina bude v běžném provozu.

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jana Marková

Dnes je

20. 9. 2021, 18:30

Svátek má Oleg

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1