Jste zde

Použití kamer při meetu

Stanovisko MŠMT a Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího se žákem je jistě žádoucí a v některých případech patrně nezbytný. Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Vycházíme vstříc Vašim individuálním potřebám, takže pokud nemáte k dispozici potřebné zařízení či ho máte poškozené, můžete si ve škole zapůjčit funkční notebook a být plně zapojeni do výuky!

Mgr. Jana Marková

Dnes je

20. 9. 2021, 19:18

Svátek má Oleg

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1