Jste zde

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala o zahájení nového školního roku. Dle pokynu ministerstva školství školy zahájí svou činnost v plném rozsahu.

Opatření vyplývající z manuálu MŠMT jsme zpracovali do Směrnice k postupům školy ve školním roce 2020-2021 (viz. níže), která shrnuje základní pravidla pro zajištění bezpečného provozu školy. Při veškeré snaze nelze plně organizačně zajistit všechna doporučení MŠMT. Hodně bude záležet na zodpovědném chování žáků a na jejich přístupu k dodržování všech pokynů. Dle aktuální situace mohou být na základě nařízení krajské hygienické stanice protiepidemiologická opatření zpřísňována a doplňována, o čemž Vás budeme průběžně informovat na webu školy www.mzslibstat.cz a prostřednictvím Bakalářů (systém Komens).

Slavnostní zahájení školního roku proběhne krátce před budovou školy v úterý 1. 9. 2020 od 8 hodin. V případě špatného počasí se zahájení uskuteční přímo v kmenových třídách (bez přezutí). Do budovy školy budou mít přístup zákonní zástupci žáků 1. ročníku, kde proběhne stručná informační schůzka a focení. Ostatní žáci absolvují úvodní poučení se školním řádem a dalšími směrnicemi a poté se již všichni mohou těšit na tradiční "Dušanovy bramboráky." Předpokládaný konec cca v 9 hodin.

Vyučování v dalších dnech bude pokračovat dle platného rozvrhu, případné změny sledujte na stránkách školy v záložce Suplování.

Provoz odpolední družiny začne od 2. 9. 2020 a ranní družiny od 7. 9. 2020 - po odevzdání vyplněných přihlášek.

Všem přeji šťastné vykročení do nového školního roku a doufám v jeho bezproblémový průběh.
Mgr. Jana Marková

Dnes je

28. 10. 2021, 23:50

Svátek má .....

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1