V pátek 7. 6. se žáci 6. a 7. třídy vydali na Festival čtenářství do Liberce. Program byl velmi nabitý. Po příjezdu jsme vyrazili prozkoumávat zajímavosti našeho krajského města. Zastavili jsme se u známých Stolpersteine neboli kamenů zmizelých, jež připomínají oběti holocaustu. Dále jsme pokračovali k liberecké radnici, nezapomněli jsme se zastavit ani u Šaldova divadla. Poté už jsme nasměrovali naše kroky k samotné knihovně, pověděli jsme si něco o její historii a prohlédli si také novou synagogu, která je v těsném sousedství Krajské vědecké knihovny v Liberci. Tam se žáci vydali na průzkum, někdo se rovnou uvelebil s knížkou a chvíli před představením využil k odpočinku, jiní si dopřáli dobrého občerstvení v místní kavárně, ostatní jen tak „bloudili“ mezi regály. Od 11 hodin nás čekalo představení Stůl nad zlato. Jak již název napovídá, jednalo se o novodobé ztvárnění pohádky Boženy Němcové. V knihovně se nám velmi líbilo, někteří si ještě stihli po kulturním zážitku nakoupit malý suvenýr v okolních stáncích, ale pak už se žáci nemohli dočkat oběda. Zastavili jsme se tedy ještě v obchodním centru na malé občerstvení a plni zážitků a dojmů jsme se vrátili domů.