Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září v 8:00 hodin. Žádáme žáky, aby se do 7:55 hodin shromáždili u svých třídních učitelů před školou. Po krátkém společném úvodu budou následovat třídnické hodiny. Žáci 1. třídy budou mít možnost focení a jejich rodiče zatím obdrží základní informace během první třídní schůzky.

Oběd bude vydáván od cca 9:30 hodin.

Ranní družina bude v provozu od pondělí 5. 9. 2022.

Nadále platí:

–        do školy mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění;

–        dodržování hygienických pravidel – osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou,

zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;

–        pravidelné větrání.

 

Další informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy, v případě potřeby i prostřednictvím zpráv Komens.

 

Všem žákům a rodičům přejeme co nejklidnější a úspěšný školní rok,

vedení školy.