Školní rok 2023/2024 bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září v 8:00 hodin. Žádáme žáky, aby se do 7:55 hodin shromáždili u svých třídních učitelů před školou. Po krátkém společném úvodu budou následovat třídnické hodiny. Žáci 1. třídy budou mít možnost focení a jejich rodiče zatím obdrží základní informace během první třídní schůzky.

K obědu budou tradiční, venku smažené bramboráky, které budou vydávány od cca 9:30 hodin před budovou školy.

Ranní družina bude v provozu od středy 6. 9. 2023.

Nadále platí:

– do školy mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění (v opačném případě budou obratem odeslány domů);

– dodržování hygienických pravidel – osobní a provozní hygiena, mytí rukou, pravidelné větrání.

 

Další informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy a prostřednictvím zpráv Komens.

 

Všem žákům a rodičům přejeme co nejklidnější a úspěšný školní rok,

vedení školy.