Aktuální informace o omezení provozu škol a školských zařízení

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se přerušuje s účinností od 14. 10. 2020 prezenční výuka prvního a druhého stupně základních škol a provoz školních družin.

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná.

Ve dnech 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT stanoveny volné dny a ve dnech 29. října a 30. října 2020 podzimní prázdniny, takže výuka od 26. do 30. října nebude probíhat vůbec.

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY PLATNÉ 12. - 23. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat, jak se krizová opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 na období od 12. do 23. 10. 2020 konkrétně projeví ve výuce na naší škole.

Výuka na 1. stupni pokračuje dál pouze se zamezením zpěvu při hudební výchově a povinností nosit roušky ve společných prostorách budovy školy, samozřejmě za dodržování nastavených protiepidemiologických opatření.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY A TĚLOCVIČNY

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. přijala krizová opatření, kterými zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách.
O dalších změnách Vás budu informovat.
Mgr. Jana Marková

Prevence šikany a kyberšikany

Přestože v čele pozornosti je momentálně předcházení zdravotním rizikům, nezapomínáme ani na dobré klima tříd a prevenci šikany.

Proto nás v pátek 2. října navštívil kpt. Jan Melša z Policie ČR, který 6. třídu teoreticky i prakticky seznámil s nebezpečími, která číhají na naše děti na síti. Šesťáci pozorně poslouchali a teď už snad vědí, jak zabezpečit svůj počítač, tablet nebo telefon a na co si dát pozor při jejich používání, zejména při stahování her a komunikaci na sociálních sítích.

Dopoledne s dopravní výchovou

Ve čtvrtek 1. října za poměrně hezkého dne začínajícího podzimu se 4. a 5. třída vydaly na dopravní hřiště do Košťálova. 5. třída coby pokročilí a my čtvrťáci v roli začátečníků. Ujal se nás košťálovský starosta pan Milan Havlík a nejen ujal. Vše žákům vysvětlil, ba i společně s nimi usedl na kolo a názorně převedl, jak se má bezpečně jezdit v silničním provozu. Letošní kurz dopravní výchovy měl také jednu zajímavost, která by se hodila i na stránky školní kroniky. Jedna z žákyň se během dopoledne naučila nejen dopravním předpisům, ale i jezdit na kole, což se jí do té doby nedařilo .

Hradecké Divadélko pro školy v Libštátě

I letošní školní rok je účast našich žáků na sportovních a divadelních představeních díky protikoronavirovým opatřením omezená; přesto se snažíme žákům výuku zpestřit a o kulturní zážitky je nepřipravit zcela...

Proto jsme v úterý 22. září do prostor místního kulturního domu pozvali hradecké Divadélko pro školy, které nás navštívilo s představením POHÁDKA ZE STARÉHO MLÝNA ANEB NEBOJTE SE HASTRMANŮ pro první stupeň a představením JAK JSTE TO MYSLEL, PANE SHAKESPEARE? ANEB ŽIVOT A DÍLO NEJVĚTŠÍHO DRAMATIKA pro stupeň druhý.

Výuka v pátek 25. 9. 2020 - informace pro rodiče a žáky školy

Ředitelka Masarykovy ZŠ nebude po projednání se zřizovatelem vyhlašovat na pátek 25.září 2020 ředitelské volno. Absence žáků v jednotlivých třídách je minimální a všichni pedagogové se snaží dorovnat „výukový schodek“ z jarního přerušení výuky. Mgr. Jana Marková

NOVÉ ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ - ČTĚTE!!!

Na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 17.9.2020 je od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol - nově tedy i v učebách (s výjimkami uvedenými níže). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv) a při konzumaci obědů ve školní jídelně.

Proti proudu času

Naše škola využila v plné míře pozvání pana Fejfara, místního badatele, sběratele a propagátora historie, a tak jednotlivé třídy postupně navštívily výstavu o dějinách místního zemědělství, která se stěží vešla do velkého sálu libštátského kulturního domu. Zemědělské náčiní, předměty denního života a množství fotografií, to vše zaujalo nebo alespoň překvapilo snad každého žáka. Naše devátá třída, kterou už čtvrtý rok jako třídní všude a vždy doprovázím, patřila k úplně posledním návštěvníkům, ba dokonce kvůli nám pan Fejfar posunul termín ukončení.

Adaptační pobyt žáků 6. třídy ve Strážném

Žáci "nové" šesté třídy začali svoje soužití ve společné třídě adaptačním pobytem ve Strážném nad Vrchlabím, kde se od středy 2.9. do pátku 4.9. vzájemně seznamovali a poznávali.

! POZOR ČTĚTE - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v České republice je od zítřka 10. 9. 2020 zavedena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR. Dle vyjádření ministra školství roušky budou povinné ve vnitřních prostorách školy s vyjímkou třídy v průběhu výuky. Informace máme v tuto chvíli pouze z tisku, na oficiální vyjádření čekáme. Vzhledem k chystaným opatřením doporučujeme vybavit žáky do školy minimálně dvěma kusy roušek. O dalším vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat. Mgr. Jana Marková

Změna času otevření školy

Milí žáci, vážení rodiče,
ve snaze zabránit hromadění a promíchávání žáků z různých ročníků, bude budova školy otevřena až v 7:45 hodin. Po přezutí budou žáci odcházet přímo do svých kmenových tříd.
Předem děkuji za respektování tohoto opatření.
Mgr. Jana Marková

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,
ráda bych Vás informovala o zahájení nového školního roku. Dle pokynu ministerstva školství školy zahájí svou činnost v plném rozsahu.

Opatření vyplývající z manuálu MŠMT jsme zpracovali do Směrnice k postupům školy ve školním roce 2020-2021 (viz. níže), která shrnuje základní pravidla pro zajištění bezpečného provozu školy. Při veškeré snaze nelze plně organizačně zajistit všechna doporučení MŠMT. Hodně bude záležet na zodpovědném chování žáků a na jejich přístupu k dodržování všech pokynů.

Seznam pomůcek pro I. třídu

* Taška, penál, přezůvky
* Měkké pastelky, 3 trojhranné tužky č. 2, ořezávátko s krytem, guma,
4 obaly na velké sešity (A 4), 8 obalů na malé sešity (A 5), desky na sešity formátu A 4, papírové kapesníky
* Cvičební úbor - tričko, tepláky, sportovní obuv s podrážkou vhodnou do haly - bílé nebo tělové barvy (uložit do látkového sáčku)
* Voskovky, hadřík, igelitový ubrus o rozměrech asi 50 cm x 60 cm, pracovní tričko nebo zástěrka (uložit do kapsáře nebo kufříku)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - OŠETŘOVNÉ

Na základě sdělení České správy sociálního zabezpečení Vás informujeme o čerpání ošetřovného v závěru školního roku 2019/2020. Věnujte tomuto sdělení patřičnou pozornost.

Masarykova základní škola Libštát již od začátku školního roku plánovala, že školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26.června 2020 předáním vysvědčení a na zbývající dva dny školního roku (29. a 30.června 2020) bude vyhlášeno volno ředitele školy pro žáky z důvodu rekonstrukce tělocvičny.

Stránky

Dnes je

8. 12. 2021, 22:11

Svátek má Květoslava

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1