Vážení rodiče,

individuální rodičovské schůzky se budou konat následovně:

pro I. stupeň:

ve čtvrtek 20.4.2023 nebo v pondělí 24.4.2023

(Konkrétní čas schůzky dle dohody s třídním učitelem.)

 

pro II. stupeň:

ve čtvrtek 20.4.2023 nebo ve čtvrtek 27.4.2023

(Konkrétní čas schůzky s třídním učitelem nebo učiteli jednotlivých předmětů objednávejte telefonicky na čísle 481 689 037 ve dnech 17.-18.4. od 7.30-14.00.)

Schůzky budou probíhat v tzv. TRIÁDÁCH, to znamená mezi učitelem, rodičem a žákem.  Tato vzájemná konzultace je důležitá pro dobrou práci s vašimi dětmi, pro jejich úspěch v učení a pro naši vzájemnou spolupráci. Doufáme, že tímto způsobem zlepšíme vzájemnou informovanost o tom, jak proces učení probíhá a kde je třeba pomoci.

 Schůzky proběhnou dle časového harmonogramu jednotlivých učitelů tak, abychom co nejefektivněji využili váš čas!