Dne 20. 1. 2023 probíhalo na naší škole 2. kolo prezidentských voleb. Možnost volit měli žáci od 5. do 9. třídy (během přestávek začali žáci postupně chodit).

Volby probíhaly podle stejného harmonogramu jako v 1. kole. Funkci kontroly nad správným průběhem měli na starosti volební komisaři. Voliči si vybírali ze dvou kandidátů, kteří postoupili z prvního kola – paní profesorka Danuše Nerudová a pan generál Petr Pavel. A potom hlasovací lístek hodili do volební urny.

Po pečlivém sčítání hlasů volební komisí dopadly volby takto:

Vítězem žákovských prezidentských voleb 2023 se stal pan generál PETR PAVEL se 45 hlasy naopak paní NERUDOVÁ získala jen 13 hlasů.

Neplatných hlasovacích lístků bylo tentokrát mnoho. Důvod neplatnosti lístků byl především špatné vyplnění.

Volební účast byla kolem 75 %.

 

Čeřovský