Školní družina:

Vedoucí vychovatelka: Martina Jandová DiS.


Školní družina má kapacitu 30 žáků (I. stupně) a v současné době je zcela naplněna. Je v provozu od 6:35 do 7:35 a od 11:30 do 16 hodin v pracovní dny, mimo státem uznané svátky a školní prázdniny. Poplatek za školní družinu od 1. 9. 2018 činí 100 Kč měsíčně a poplatek za ranní družinu 50 Kč.

Prosíme rodiče, aby odchod dětí ze školní družiny oznamovali paní vychovatelce, nejlépe osobně nebo písemně. Telefonicky jen ve zcela vyjímečných případech. Důvodem je bezpečnost dětí. Děkujeme.

Družina má k dispozici dvě místnosti v přízemí – hernu a malou třídu, kde lze využít velké množství různých stolních her, stavebnic, hlavolamů, skládacích a jiných věcí.

 

Režim ŠD: po obědě následuje po zájmové činnosti činnost odpočinková, společná četba pohádky a povídky, přírod. vycházka na hřiště nebo míčové hry. Při výtvarných a prac. činnostech děti kreslí, malují, modelují, vystřihují, připravují různé dárečky pro rodiče či sourozence apod. Při hudebních chvilkách opakují různé písně a tanečky. Souhrn činností ve školní družině podává podrobně přehled výchovně vzdělávací činnosti v ŠVP naší školy.