Školní řád a pravidla hodnocení žáků:

ŠKOLNÍ ŘÁD
ŠŘ – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 
 
 
 
 
 
 
 

©2022 Masarykova základní škola Libštát