Školní rok 2022/23

Výuka v 1. až 9. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, č.j. MZŠ-L 100/2013 a jeho dodatku č. 1, č.j. MZŠ-L 26/2016, dodatku č. 2, č.j. MZŠ-L 31/2019 a dodatku č. 3, č.j. MZŠ-L 44/2021.

 

 

Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2022
Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
Ukončení vyučování v prvním pololetí úterý 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
Ukončení vyučování ve druhém pololetí pátek 30.června 2023
Hlavní prázdniny sobota 1. července 2023 až neděle 3. září 2023
Školní rok 2023/2024 začíná pondělí 4. září 2023

 

Další akce školy:

 

Plavecký výcvik: bude probíhat během března až května pro žáky 3., 4. a 5. třídy v plaveckém bazénu v Jilemnici

 

Harmonizační pobyt: pro žáky 6. ročníku proběhne 5. – 7. 9. 2022 ve Strážném v hotelu Horský domov

 

Lyžařský výcvik: se bude konat 24. – 28. 1. 2023 opět v Kořenově na chatě Zvonice pro žáky 7. třídy. (www.zvonice.cz)

 

Branně sportovní výcvik: absolvují žáci 8. třídy na konci května 2023 na Benecku na chatě Karolínka

 

Absolventský pobyt: pro žáky 9. ročníku proběhne na konci června 2023 na Malé Skále v penzionu Jizera či Kavka

 

 

Zápis do 1. ročníku: čtvrtek 27. 4. 2023 od 9 do 15 hodin

 

Třídní schůzky: 

informativní – 1. třída ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8:30 hodin, 6. třída ve středu 7. 9. 2022 od 14:00 hodin, ostatní třídy budou informovány písemnou formou

 

dále v pondělí 21. 11. 2022 nebo ve čtvrtek 24. 11. 2022 a ve čtvrtek 20. 4. 2023 nebo v pondělí 24. 4. 2023 – formou hovorových hodin dle předem dohodnutého rozpisu

 

Hovorové hodiny probíhají mezi žákem, rodičem a učitelem. Všechny zúčastněné strany mají možnost vyjádřit se k průběhu vzdělávání, ocenit práci i hledat cesty k řešení problémů. Jde o společné hodnocení práce. Cílem je hledání cesty, jak pomoci dítěti, sestavit plán, co dál. Žák si pod vedením učitele připravuje plán na své zlepšení, ohodnotí, co se mu daří, kde potřebuje pomoc. Učitel většinou pouze klade pomocné otázky, žák odpovídá. Rodič naslouchá, řekne, jak pracují doma, jak on může pomoci.

Nic z toho nevylučuje domluvení osobní konzultace s kterýmkoliv pedagogem.

O případných změnách termínů či formy schůzek budou rodiče informováni.

 

Další Vaše otázky nebo připomínky Vám rádi zodpovíme na tel. 481 689 326 nebo na emailu skola@mzslibstat.cz

 

 

 

 

 

©2022 Masarykova základní škola Libštát