17. září proběhly oslavy 700 let od první písemné zmínky o Libštátě. Při této příležitosti byla v kulturním domě výstava starých pohlednic Libštátu, fotografií libštátských domů a ukázky činnosti zdejších spolků. Naše škola využila možnosti navštívit ji ještě v následujícím týdnu. Průvodního slova se ujal pan učitel Vávra. Moc mu za to děkujeme!