Na začátku prosince se žákyně a žáci deváté třídy vypravili na jednodenní výlet do Drážďan, kde se setkali s vrstevníky z partnerské ortrandské školy. Ortrandští kamarádi měli jako vždy připraven pestrý program a naši deváťáci tak poznali nejkrásnější a nejvýznamnější místa Florencie na Labi, přihlíželi výrobě štoly ve vyhlášené pekárně a sušenkárně (Kexerei) a v neposlední řadě nasáli atmosféru vyhlášeného vánočního trhu Striezelmarkt. Na další akci s kamarády z Ortrandu se můžeme těšit v dubnu, kdy se skupina našich žáků zúčastní výměnného pobytu v Německu.
J. Hladíková Vodvárková, Z.Čeřovský