Ve dnech 6. 9. až 8. 9. se žáci šestého ročníku vydali stmelovat svůj kolektiv a poznávat nové spolužáky na adaptační kurz do Strážného u Vrchlabí.

Ve středu ráno v doprovodu třídní učitelky Karolíny Kloboučkové a paní učitelky Šárky Šimůnkové vyrazili vlakem do Vrchlabí. Odtud je čekala zhruba devět kilometrů dlouhá túra směr Strážné. Děti statečně šlapaly do náročného kopce i s batohy na zádech.

Když třída dorazila do vytouženého cíle, čekalo je první výborné jídlo – smažený sýr; všichni si moc pochutnali. Po obědě si vzala naše druhostupňové nováčky pod svá křídla paní učitelka Krejčová, se kterou děti strávily zábavné odpoledne plné poznávacích her.

Druhý den žáci zažili zajímavý program Tma přede mnou, jenž probíhal pod záštitou Krkonošského národního parku. Děti si zkusily orientovat se v přírodě prostřednictvím hmatu, poznávat suroviny pomocí čichu a další zajímavé věci.

Odpoledne pak strávily den s pracovnicemi ze semilské pedagogicko – psychologické poradny. Pracovaly v týmu a opět poznávaly jeden druhého. Za skvělou práci je k večeři čekala skvělá domácí pizza. Poslední večer si žáci užili u táboráku a hraním míčových her.

V pátek ráno se z Vrchlabí všichni přesunuli vlakem zpět do Libštátu.

Všechny děti byly skvělé a doufáme, že jejich spolupráce bude takto přívětivá i v prostředí školy.