Od začátku školního roku v hodinách českého jazyka a literatury rozhodně nezahálíme! Učíme se nové věci, procvičujeme různé pravopisné jevy, rozšiřujeme slovní zásobu, čteme, píšeme, ale i tvoříme… Žáci se snaží pochopit podstatu učiva pomocí metod RWCT, učí se naslouchat jeden druhému, pracovat ve dvojicích i ve větších skupinách.

Žáci 7. třídy v hodinách literatury vytvořili krásný projekt o Starém a Novém zákoně. Informace vyhledávali v tištěných textech, ale mohli využít i digitální technologie. Velkou výzvou pro ně také bylo zpracování projektu o řeckých bozích, s tím se nakonec rovněž skvěle popasovali. V rámci evokace v hodině slohu, konkrétně u tématu Líčení, žáci zapojovali vlastní smysly – čichali k pomerančům, skořici, perníkovému koření, ohmatali si ořechy, skořici a pomeranče, poslechli si vánoční koledy, a to vše se zavřenýma očima. Přes vlastní prožitek si žáci spíše uvědomí jeden ze základních rysů uvedeného slohového útvaru. U žáků pomalu, ale jistě rozvíjíme také komunikační dovednosti. Děti vystupují před třídou s vybraným tématem, vzájemně se žáci oceňují a dávají si doporučení pro příští projevy.

V 8. třídě žáci taktéž tvořili projekty, a to o představitelích období romantismu. Propojili jsme literaturu s výtvarnou výchovou, žáci měli na základě svých dojmů z romantismu namalovat vodovými barvami pozadí, následně za pomocí telefonů vyhledávali stěžejní informace o vybraných autorech a zaznamenávali je na barevný podklad. Ale ani hodiny jazykové nemusí být nudné, naposledy jsme procvičovali podstatná jména pomnožná, hromadná a látková formou šestiúhelníků. Probírali jsme také indoevropské jazyky, děti nejdříve skládaly mapu, poté přirovnávaly žetony s názvy jazykových větví ke státům, pod které daná větev spadá. I v této třídě probíhají žákovské výstupy, je důležité, aby se děti nebály vystupovat před lidmi.