Ve čtvrtek 30. března proběhlo na naší škole projektové dopoledne zaměřené na literaturu. Dne literatury se zúčastnili žáci 2., 3., 4., 7. a 8. třídy. Starší děti si pro ty mladší připravily úryvky z knížek, které pro ně samy vybraly. Osmáci byli rozděleni do šesti skupin a předčítali ze svých vybraných knih žákům 3. a 4. třídy. Sedmáci byli pak rozděleni do pěti skupin a zaměřili své čtení na druhou třídu. Po přečtení úryvků měli čtenáři pro posluchače připraveny pracovní aktivity, které se zaměřovaly na to, jak bedlivě poslouchali.

Celý projektový den hodnotí velcí i malí jako zábavně a poučně strávené dopoledne. Starší děti poznaly ty mladší a naopak. Navzájem si mezi sebou pomáhaly a naši starší žáci si vyzkoušeli, jaké je to stát  “na druhé straně třídy.” 🙂