Naši žáci pod vedením paní učitelky Svaté a pana učitele Hrušky připravili zábavné dopoledne s polytechnikou i pro žáky MŠ, ZŠ a Praktickou školu v Trutnově, se kterou jsme navázali spolupráce při podzimním výjezdu do Portugalska v rámci projektu Erasmus+. Na této škole se vzdělávají děti s různými druhy postižení a náš program je velice nadchl. Sledovaly práci našich žáků s různými technickými a IT pomůckami, které jsme pořídili do školy z Národního plánu obnovy na pokročilé digitální pomůcky a z krajského projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Práci s některými pomůckami si mohly i pod vedením našich žáků vyzkoušet. Na dalších stanovištích mohly sledovat i jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Myslím si, že to byla vydařené dopoledne a jen potvrdilo, že metoda vrstevnického učení má velká pozitiva:)