V termínu od 5. do 7. září absolvovala 6. třída harmonizační pobyt v Hotelu Horský domov ve Strážném. Cílem bylo: 1) vzájemným poznáním (jelikož se sjednotili žáci ze dvou škol)

2) navázáním nových přátelských vztahů mezi žáky a posílení těch starých

3) postupné zvykání si na školní režim

 

Pobyt začal v 8 hodin na vlakovém nádraží v Libštátě. Ve vlaku bylo všem žákům ještě hej a cesta byla veselá. Po příjezdu do Vrchlabí se žáci vydali na pěší pochod do kopce směrem na Strážné s “plnou polní”. Už asi po 20 minutách musela být první přestávka. Postupem času ubývalo sil a pauzy byly častější. Asi po třech hodinách jsme dorazili na místo a odměnou všem byl výborný oběd. Odpoledne měla připraven program paní učitelkou Krejčovou. Už během prvních her začali žáci pracovat na všech cílech.

Druhý den byla po snídani v plánu přírodovědná vycházka s panem Bílkem (pracovníkem KRNAPU). Procházka byla zajímavá, zakončená prohlídkou staré štoly. Cesta trvala asi 2 hodiny a cestou na oběd všichni využili možnosti nakoupit “zásoby” a upomínkové předměty v obchodě ve Strážném. Odpolední program si vzala na starost PPP Semily. Měli připraven také zajímavý program a žáci museli občas i běhat a využívat týmovost a spolupráci. Těsně před večeří navštívili žáky bývalí učitelé z Košťálova a také paní ředitelka, která přinesla věci potřebné k opékání. O zábavu se postarali sami žáci, když si připravili jednotlivé pokoje vystoupení pro ostatní.

Na 3. den už zbyla jen cesta domů. Ta byla zpestřena rozchodem ve Vrchlabí, kde si každý koupil na co měl chuť. Podle vyjádření dětí se už každý těšil domů do postele.

 

Když bych měl shrnout jestli se podařilo splnit všechny cíle, tak za sebe mohu říci, že určitě ano. Harmonizační pobyt určitě splnil všechny cíle, které byly na začátku jasně dány. Všechny mrzelo, že pobyt byl jen tři dny a klidně by jsme tam vydrželi třeba týden.

 

David Hruška