Žáci 7. a 8. třídy zjistili, že i čeština může být hravá a zábavná. V 7. třídě děti pracovaly ve skupinách na projektech o Williamu Shakespearovi a jeho nejznámějších dramatech, všechny své získané poznatky o renesanci zúročily ve hře Já mám, kdo má. Dalším obdobím, kterým jsme se zabývali, bylo baroko. A tak jsme se vydali po stopách baroka v našem městysu. Venkovní prostředí jsme zvolili také k vyzkoušení nové techniky, tzv. Blackout poetry. Propojujeme také ČJL s ICT, žáci pracovali v Canvě a vytvářeli plakáty ke svým oblíbeným knihám. Učivo z mluvnice si zase opakovali ve dvojicích formou skládaček a nejrůznějších her. Stále pracujeme na zlepšení mluveného projevu dětí, vzájemně se oceňujeme a dáváme si zpětnou vazbu.

V 8. třídě si žáci sami vytvořili lapbooky k učivu syntaxe, tyto „knížky“ nyní hojně využívají k dalšímu učení. Další látku jsme procvičovali hrou AZ kvíz, hraním pexesa, skládáním obrázků apod. Ve slohu se žáci seznámili s reportáží a úvahou. Někteří odvážlivci dokonce sami reportáž natočili a sestříhali. Výsledky byly opravdu povedené! V hodinách literatury nadále pokračujeme se čtenářskými dílnami, jejichž pravidla si již žáci dobře osvojili. Vyprávíme si o knihách, čteme s předvídáním, s porozuměním a učíme se o knížkách přemýšlet. I zde si žáci vyzkoušeli práci s poezií. Velmi pěknou práci vytvořila Tereza Bičáková, které se podařilo výtvarně vystihnout samotný obsah textu.