Přímé telefonní spojení:
do školní jídelny, kuchyně i kanceláře je 481 689 308 a 720 965 465

Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 se stav jídelny, kuchyně a dalších prostor výrazně zlepšil, v roce 2015 proběhly sanační práce ve skladech. Veškeré zařízení je moderní a vyhovuje hygienickým požadavkům. Snažíme se vytvořit v rámci možností rodinné prostředí. V maximální možné míře vaříme z čerstvých surovin. Skladba jídelního lístku striktně podléhá vyhlášce.

Kapacita školní jídelny je 280 obědů denně. V jídelně je 44 míst a stravuje se zde přibližně 200 strávníků z řad žáků, učitelů školy i občanů Libštátu.

Jídelna je v provozu od 11.00 do 13.45 hodin v pracovní dny, mimo státem uznané svátky a školní prázdniny.
Výdej obědů začíná v 11:00hod. Cizí strávníci mají vymezen čas do 11:30hod. Žáci nastupují na oběd o přestávkách v 11:35hod., 12:30hod. a 13:25hod.

Naši strávníci si mohou třikrát týdně zvolit z nabídky dvou chodů. Vybírají z týdenního jídelníčku, který naleznou na nástěnce na chodbě vestibulu školy nebo na internetových stránkách školy.

Vedoucí ŠJ: Martina Ježková
Hlavní kuchařka: Bohuslava Mikulová
Kuchařky: Petra Machová
Pracovnice provozu: Alena Holubcová
Ceny obědů:
žáci 7-10 let: 22Kčplatba přes účet 450 Kč
žáci 11-14 let: 24Kč platba přes účet 500 Kč
žáci 15 a více let: 26Kčplatba přes účet 550 Kč
cizí strávníci: 63Kč

PLATBY

1)Účet

Číslo účtu: 78-9647310297/0100, konst.s. 558, var.s. 302…….(další čísla získá každý plátce u vedoucí ŠJ)
– každý měsíc(září – červen tj. 10krát) bude na účet školy poslána záloha ve výši viz „cena obědu“. Celkové vyúčtování proběhne na konci června.
Variabilní symbol zůstává stejný, noví zájemci si vyzvednou svůj v.s. v kanceláři vedoucí ŠJ.
Při vyplňování trvalého nebo jednorázového příkazu, vždy prosím, uvádějte jméno vašeho dítěte.

2) Hotově

– od středy 2.9.2020 od 7.45 do 13.45 hodin,vybírání zálohy na daný měsíc ve výši dle věku žáka(450 Kč, 500 Kč a 550 Kč). Od zálohy budou odečteny odhlášené obědy z předchozího měsíce.
Placení vždy první pondělí měsíce následujícího mezi 7.45 – 14.00 hodinou.

Ti, kteří nezaplatí v daném termínu nebo se osobně neomluví u vedoucí ŠJ, nepůjdou až do zaplacení na oběd. Výjimkou jsou žáci nepřítomni z důvodu nemoci.

ODHLÁŠENÍ (přihlášení) OBĚDŮ:

nejpozději v daný den mezi 6.30-7.00 na telefonním čísle školní jídelny.
Při nepřítomnosti dítěte ve škole možnost odběru obědu do ešusu – první den cena obědu žákovská, další dny 63Kč.