V rámci projektu nazvaného Společně držíme krok z programu Erasmus+, financovaného Evropskou unií, se jedenáct učitelů Masarykovy základní školy ve školním roce 2022/2023 zúčastní vzdělávacích kurzů v zahraničí, zaměřených na rozvoj a další vzdělávání v oblasti IT, jazykové vybavenosti, rozvoj v oblasti nových vyučovacích a komunikačních metod a aktivní podporu duševního zdraví. V první polovině projektu se do zahraničí vypravilo 5 učitelů. O jejich zážitcích a nabytých zkušenostech se můžete podrobněji dozvědět z následujících řádků:

 

Klára Kopecká, kurz „Jazyk a praktická metodologie: Kreativita ve třídě“ v Irsku

Koncem července roku 2022 jsem měla možnost vyrazit na vzdělávací pobyt v rámci programu Erasmus+ do Dublinu, hlavního města Irska. Zde jsem se zúčastnila kurzu týkajícího se výuky angličtiny na prvním stupni. Obsahem kurzu byl zásobník nových aktivit a metod pro hodiny angličtiny. Některé aktivity jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Jelikož jsme se u samotného zkoušení bavili, těšila jsem se, až je vyzkouším v praxi. A skutečně, pro oživení hodin angličtiny jsou tyto nové zkušenosti jako dělané. Dále jsme se zabývali metodou CLIL, vysvětlili jsme si její podstatu a jakým způsobem zařadit angličtinu do jiných vyučovacích předmětů. Zařazení této metody v praxi už je o něco obtížnější, ale věřím, že to má smysl. Velkým přínosem celého kurzu bylo vzájemné sdílení mezi kolegy. Sešli jsme se zde z Francie, Finska a Čech. Nedílnou součástí celého projektu byl rozvoj vlastních jazykových dovedností při komunikaci právě s kolegy i s lektorem. V rámci volného času jsme pak mohli navštěvovat místní muzea, poznávat zákoutí Dublinu ba dokonce i vyrazit ke vzdálenějšímu pobřeží ostrova.

 

Zdeněk Čeřovský, kurz „Inovace ve vzdělávání“ v Irsku

Můj listopadový týdenní kurz byl zaměřen především na inovace ve vzdělávání a seznámení s irským vzdělávacím systémem. Každý den jsme měli tematické semináře. Z mého pohledu nejzajímavější se týkal využití nových technologií ve výuce a metody CLIL. Zjednodušeně řečeno se jedná o metodu, která se snaží propojit různé předměty mezi sebou, například cizí jazyk se zeměpisem.

Do programu byla zařazena i návštěva dvou irských základních škol, jedné soukromé a druhé státní. Při návštěvách ve školách jsme si prohlédli učebny, sborovny, tělocvičny, a také jsme měli možnost být přítomni ve vyučování.

Součástí kurzu bylo i poznávání jiné kultury. Jeden den jsme proto absolvovali komentovanou prohlídku Dublinu s odbornými lektory, kteří nám dali další tipy na návštěvy dublinských pamětihodností.

Dalším „informačním“ zdrojem byla moje hostitelka Margaret, u které jsem celý týden bydlel. Díky ní jsem navštívil známé útesy v Howth, galerie, Muzeum archeologie, dublinský přístav nebo tradiční irské hospody, které v Irsku nelze opomenout.

Celkově tento program hodnotím velmi kladně. Potkal jsem řadu Irů, kteří jsou k návštěvníkům milí a vždy ochotní pomoci. Na kurzech jsem hovořil s kolegy z různých evropských zemí; v praxi jsem tak využil cizí jazyk a také se dozvěděl spoustu nových užitečných informací.

 

Jana Marková, kurz „ICT ve výuce a mezinárodních projektech“ v Portugalsku

Ve dnech 23. – 29. října 2022 jsem se spolu s kolegy Šárkou Svatou a Davidem Hruškou zúčastnila kurzu „ICT ve výuce a mezinárodních projektech“ v portugalském Alcanede. Naším dočasným domovem se stala malá usedlost Meio ve středu historického městečka. Je situovaná přímo pod zříceninou hradu ze 12. století uprostřed zeleně přírodního parku Serras de Aire a Candeeiros.

Tento sedmidenní kurz byl zaměřený na dovednosti v oblasti využívání moderních technologií ve výuce či mezinárodních projektech. Pod vedením zkušených lektorů jsme objevovali svět online aplikací a volně dostupných programů, na praktických ukázkách jsme si zkoušeli jejich využití v hodinách a projektech. Po týdnu jsme odcházeli s nedocenitelnými dovednostmi, jak využít řadu grafických aplikací, umět zpracovat fotografie, videa a pracovat s online dokumenty.

Společně s námi se přijeli vzdělávat i kolegové ze Slovenska. Takže dalším přínosem bylo sdílení zkušeností ve vzdělávání a překonávání jazykových bariér.

Můžu říct, že moje očekávání bylo beze zbytku naplněno, dokonce předčeno. Bonusem nám byly výlety do okolí za sběrem fotodokumentace, se kterou jsme pak následně pracovali. Objevovali jsme to nejlepší z kultury, chutí a tradic tohoto regionu.

Alcanede je v centru Portugalska, země s rostoucí schopností překvapit svět. Viděli jsme místní hrad a římský most, přírodní park s jeskyněmi, stopy dinosaurů, moře, které dalo vzniknout nejslavnější vlně na světě, v Nazaré, navštívili jsme svatyni Panny Marie ve Fatimě, Santarém, klášter Batalha, pevnost Óbidos, zažili jsme fado a nadchlo nás hlavní město Lisabon.

Šárka Svatá, kurz „Nebojme se programování“ v Portugalsku

Na konci října jsem se zúčastnila kurzu „Nebojme se programování“ v Portugalském městečku Alcanede se dvěma kolegy z naší školy, kteří absolvovali kurzy podobné.

Byli jsme ubytování v malém penzionu, asi 70 km od Lisabonu, kde jsme strávili vzdělávací pobyt ve velmi příjemné společnosti dalších 20 lidí převážně ze Slovenska.

Programem mého kurzu bylo využívání moderních technologií ve výuce – sdílení dokumentů pomocí různých cloudů, práce s robotickými hračkami (mikrobit, Ozobot, Dash and Dot, mBot), sestavování a programování robotů, ladění a různé úpravy programů, náměty pro práci s dětmi. Seznámila jsem se také s robotickou programovatelnou stavebnicí Lego – Mindstorm, s ovládáním základních čidel a senzorů. Dalším tématem byl také 3D tisk – seznámení se  s tiskem a možnosti jeho využití ve výuce.

Ve volném čase jsme navštívili různá zajímavá historická a přírodovědná místa, Obidos, Santarem, Lisabon, NP das Serras de Aire e Candeeiros. Byla jsem s pobytem velmi spokojená, ráda využiji další podobné akce.

 

David Hruška, kurz „Sociální sítě a média ve škole“ v Portugalsku

Jak již psala kolegyně Svatá, na konci října jsem se zúčastnil kurzu v portugalském městečku Alcanede na téma „Sociální sítě a média ve škole“. Programem mého kurzu bylo využívání sociálních sítí ve školství, online komunikace, zanechávání digitální stopy nebo třeba nebezpečí na internetu.

V další části školení jsme si osvojili sdílené textové dokumenty, tabulky, formuláře, úpravu fotografií a různé online programy pro úpravu a tvorbu videí.

Pobyt byl pro mě opravdu přínosný. Nejenže jsem získal jsem řadu nových informací a osvojil si další IT dovednosti, ale potkal jsem i zajímavé kolegy učitele a poznal zajímavá místa v Portugalsku.

 

 

Získané poznatky a tipy na kreativní aktivity do výuky začali absolventi výše uvedených kurzů ihned po svém návratu aplikovat do výuky a zároveň je sdíleli se svými kolegy. Doufáme, že účast na tomto zahraničním projektu účastníky aktivizuje a motivuje k další pedagogické práci a větší radosti z ní.