Zdravé zoubky i svačinka

Během hodin prvouky se prvňáci zúčastnili projektu Veselé zoubky. Jedná se o preventivní program, ve kterém se seznámili se stavbou zubů, k čemu je máme, jak o ně pečovat, co je to zubní kaz, … Podívali se na pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Po úspěšném zvládnutí úkolů na interaktivní tabuli i na pracovním […]

Jak se učíme v 9. třídě o válečné literatuře?

V devátých třídách nastala doba, kdy jsme si začali povídat o literatuře za druhé světové války. Žáci velmi dobře pracují se znalostmi z dějepisu a umí je použít, aby správně pochopili díla, která vznikala během války a bezprostředně po ní. V 9.A jsme se tedy rozhodli přiblížit dobu druhé světové války a její neodmyslitelnou část, […]

Třídní knihovnička 6. třídy

Krajská vědecká knihovna v Liberci má připraveno pro školy několik sad knih odpovídající věku žáků dané třídy. Třídy ve školách si tedy mohou propůjčit svou vlastní “třídní knihovničku” a s knihami pracovat v hodinách českého jazyka na tzv. čtenářských dílnách nebo si ji mohou půjčit domů a číst ji ve svém volném čase. A protože […]

Nové knihy do knihovny II. stupně

Opět jsme díky OP JAK (Operační program Jan Ámoc Komenský) rozšířili knihovnu, tentokrát na II. stupni… Učitelé českého jazyka pro žáky vybírají jak knihy klasické (Poláček, Čapek, Otčenášek, …), tak moderní… (komiksy, fantasy, …) od českých i zahraničních autorů.  Stačí si jen vybrat!

Masopust na 1. stupni

V pondělí 12. února v dopoledních hodinách se 1. stupeň zaplnil kostlivci, šašky, princeznami, policisty, piráty, různými zvířátky, nechyběli ani medvědi. To děti z první, druhé a třetí třídy se oblékly do veselých kostýmů a vydaly se na masopustní průvod školou. Prošly třídami, navštívily ředitelnu a nezapomněly ani na školní jídelnu. Jen se podívejte, jak jim to slušelo:

Nepřítomnost žáka ve škole, pravidla omlouvání absence

Vážení rodiče,  rádi bychom vám na začátku 2. pololetí znovu připomněli následující skutečnosti: Nepřítomnost žáka ve škole, pravidla omlouvání absence Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování oznamte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§ 50 školského zákona) třídnímu učiteli. Po návratu do školy doložte každou nepřítomnost žáka (§ 22 školského zákona) písemně v omluvném listě žáka nebo elektronicky […]

Zápis do 1. třídy 25. dubna

Zápis k povinné školní docházce do Masarykovy základní školy Libštát proběhne 25. dubna od 11.30 – 15.00 (dle rozpisu) v 1. patře budovy školy. S sebou: rodný list dítěte občanský průkaz rodiče žádost o přijetí/odklad, zápisní lístek, dotazník školní zralosti (tiskopisy obdržíte v MŠ) Těšíme se na vás!

Bubnovací kruhy na 1. stupni

V pátek 9. 2. 2024 zavítala na 1. stupeň zkušená muzikoterapeutka paní Dlouhá. S sebou přivezla velké množství netradičních hudebních nástrojů. Seznámili jsem se s kalimbou, dešťovým sloupem, poslechli jsme si zvuky tibetské mísy, zvonkohry koshi a chřestidel. Hlavní cílem byly šamanské bubny a bubny djembe. Všichni nadšeně bubnovali a snažili se rytmus procítit v […]

Den s exotickým ovocem

V rámci projektu Ovoce do škol ochutnali všichni žáci naší školy exotické ovoce. Druhákům moc zachutnalo, tak se domluvili, že přinesou další druhy ovoce a budou poznávat netradiční chutě. Měli jsme možnost poznat a zakusit dračí ovoce, maracuju, tamarillo, mochyni, pomelo a další. Největší úspěch měl javorový sirup s výbornými koblížky, které nám jedna šikovná […]