Během září se všechny třídy 1. stupně vydaly do semilského muzea, aby se dozvěděly o místní léčitelce Květoslavě Patočkové a seznámily se s účinky léčivých bylinek. Bylinky jsme poznávali všemi smysli, v učení o bylinkách jsme pokračovali i ve škole, kde každá třída tvořila své menší projekty. Ochutnávaly se bylinkové čaje a bonbony, také se dělala šípková marmeláda.